Jaké doklady je nutné donést v případě ztráty nebo krádeže?

• V případě odcizení/ztráty osobních dokladů – doklady o zaplacení správních poplatků spojených s vydáním nových dokladů
• V případě odcizení/ztráty klíčů – doklady o zaplacení skutečně vynaložených nákladů spojených s výrobou klíčů (paragon, faktura)
• V případě loupeže peněz vybraných pojištěnou kartou z bankomatu nebo na bankovní přepážce – písemný doklad MONETA Money Bank, a. s., o provedení blokace; tento doklad může být nahrazen potvrzením MONETA Money Bank, a. s., o provedení blokace na škodním protokolu, a kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení, které bude obsahovat stanovení vzdálenosti místa loupeže od bankomatu nebo bankovní přepážky a času loupeže po vybrání uloupených peněz
• V případě odcizeného/ztraceného mobilního telefonu – doklad o pořízení mobilního telefonu (faktura)
• V případě zneužití odcizeného/ztraceného telefonu – vyúčtování mobilního operátora s označením reklamovaných telefonních hovorů a potvrzení operátora o blokaci mobilního telefonu
• V případě zneužití karty při internetové transakci – kopie výpisu z účtu karty s vyznačením neoprávněných transakcí
• V případě odcizení/ztráty peněženky, kabelky – účet (faktura) za nově pořizovanou peněženku, kabelku
• V případě odcizení/ztráty multimediálního přehrávače – účet (faktura) za nově pořizovaný multimediální přehrávač
• V případě odcizení/ztráty dioptrických brýlí – účet (faktura) za nově pořízené dioptrické brýle