Na co se pojištění debetní karty nevztahuje?

Z pojištění debetních karet a osobních věcí je vyloučeno například:
• Následné či související škody (např. smluvní či jiné pokuty, úroky z prodlení a jiné obdobné sankce)
• Pojistné události, ke kterým došlo před převzetím karty oprávněným držitelem
• Události, které nastaly v důsledku odcizení nebo ztráty karty, k němuž (níž) došlo před počátkem pojištění
• Užití karty, které bylo uskutečněno podvodným jednáním pojištěného nebo osobami blízkými pojištěnému
• Pojistné události, ke kterým došlo od okamžiku blokace karty