Na co se pojištění k platebním kartám nevztahuje?

Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění zejména ze škodných událostí:
• ke kterým došlo úmyslným, nedbalostním nebo neopatrným jednáním pojištěného nebo oprávněné osoby (např. ponechání karty nebo osobních věcí bez dozoru na veřejném místě nebo uvedení PIN přímo na kartu)
• při transakcích uskutečněných za účelem podvodu pojištěným nebo osobou jemu blízkou
• při neoprávněných transakcích, za které nese odpovědnost banka
• škoda vzniklá v souvislosti nebo v důsledku pozdního oznámení odcizení nebo ztráty karty
• škoda vzniklá v době, kdy bylo právo nakládat s kartou pojištěnému pozastaveno