Kalkulačka inflace

Spočítejte si pomocí online kalkulačky výši vlivu inflace na českou korunu

Spočítejte si, jak inflace zatěžuje Váš rodinný rozpočet

Vypočítat

Inflace – kalkulačka

Inflace je často definována jako opakovaný nárůst spotřebitelských cen, v praxi se měří jako jejich přírůstek. Jaká je míra inflace, vývoj inflace a jak na výpočet inflace?

Definice inflace

Podle Českého statistického úřadu je inflace „všeobecný růst cenové hladiny v čase“. V praxi budeme o inflaci mluvit tehdy, když se bude zdražovat, a to v obecné rovině. To znamená, že za stejnou částku si v obchodě koupíte méně než předtím. Udává se za časové období jako míra inflace, tedy změna v procentech. V případě, že tempo růstu inflace dočasně zpomalí, tak tento jev nazýváme dezinflací. Pokud by ceny naopak dlouhodobě klesaly, jednalo by se o deflaci.

Proč vzniká inflace?

Příčin pro vznik inflace je několik. Jako hlavní příčina se ale nejčastěji označuje růst objemu peněz v dané ekonomice, který zvyšuje poptávku, a tím pádem i ceny.

Míra inflace v ČR

Míru inflace spočítáte jako poměr cenového indexu za vybrané období, respektive na jeho konci a začátku. Jako cenové indexy se nejčastěji využívají index spotřebitelských cen či deflátor HDP (poměr nominálního a reálného HDP).

V ČR inflaci měří Český statistický úřad. Vy můžete využít online kalkulačku inflace. Vzorec pro výpočet inflace je určen nejčastěji jako poměr indexu spotřebitelských cen na konci a začátku určeného období.

Kalkulačku výpočtu inflace poskytuje peníze.cz

Inflace domácnosti

I každá domácnost má svou vlastní inflaci. Každý nakupuje a spotřebovává jiné zboží, tudíž i inflace má na dotyčného jiný dopad. Pokud utratíte většinu svých peněz za jídlo a růst spotřebitelských cen je zrovna tažen hlavně rostoucími cenami potravin, bude na Vás mít inflace větší vliv. Kalkulačka pro výpočet inflace Vám řekne, zda si za stejné peníze můžete koupit více nebo méně než průměrný Čech. Pokud je Vaše inflace nižší, koupíte toho více, a naopak.

Inflace a ČNB

Česká národní banka má za úkol starat se mimo jiné i o cenovou stabilitu a soustředí se tedy na stabilní mírnou výši inflace. Stará se jak o cílování inflace, tak i o predikci inflace. Tu najdete také online na stránkách ČNB jako Zprávy o inflaci.

Vývoj inflace v ČR

Inflace (měřená přírůstkem spotřebitelských cen za 12 měsíců) se v ČR v posledních letech vyvíjí v podobné rovině kolem 2 až 3 %. Ovšem ne vždy tomu tak bylo. V roce 1998 dosahovala inflace až 10,7 %. O rok později výrazně klesla, a to na 2,1 %. Nejvýraznější pokles však nastal v roce 2003, kdy byla míra inflace 0,1 %. K této úrovni se míra inflace blížila i v letech 2014, 2015 a 2016, inflace tehdy byla na úrovni 0,3 %. V roce 2016 začala stoupat. V roce 2018 byla inflace nad 2 %, rok v 2019 dosahovala úrovně 2,8 %. Koncem roku 2022 ale nabral vývoj inflace jiný směr.

Inflace 2024

Podle prognózy ČNB by mohla míra inflace v následujících měsících klesnout až na hodnotu 2,6 %. Zda se tento vývoj potvrdí, ukáže teprve čas.

Inflace 2023

Ke konci roku 2022 činil meziroční růst inflace 16,2 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. K mimořádně silnému růstu spotřebitelských cen dochází hlavně u potravin, zemního plynu, elektřiny a nájemného. V březnu začala inflace pomalu klesat, míra inflace dosahovala 15 %, v dubnu pak 12 %.

Inflace 2022

Během roku 2021 došlo k výraznému zdražení spotřebitelských cen napříč takřka celým spektrem zboží a služeb. Za celý rok byla inflace vyjádřena hodnotou 3,5 %, což je nejvyšší inflace naměřená od roku 2008. Výhled pro rok 2022 pak počítal s trendem nadále rostoucí inflace, za což mohly nejen rostoucí koncové ceny zboží, ale především energetická krize, rostoucí ceny za ropu a zemní plyn a válka na Ukrajině. Ta snížila globální hospodářský růst a zvedla ceny potravin a energií. Nejen v ČR, ale i v dalších zemích byla míra inflace v druhé půlce roku 2022 nejvyšší od 80. let. Centrální banky na to reagovaly postupným zvyšováním úrokových sazeb.

Inflace 2020

Inflaci v roce 2020 ovlivnila koronavirová krize. I když podle dat z evropského statistického úřadu celková roční inflace v Evropské unii klesá, v Česku se naopak zvýšila. Souviselo to se zdražováním potravin i s oslabenou českou korunou. V březnu a dubnu vzrostla inflace meziročně na více než 3 %.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky