Kalkulačka inflace

Spočítejte si pomocí online kalkulačky výši vlivu inflace na českou korunu

Spočítejte si, jak inflace zatěžuje Váš rodinný rozpočet

Vypočítat Vypočítat

Inflace – kalkulačka

Inflace je často definována jako opakovaný nárůst spotřebitelských cen, v praxi se měří jako jejich přírůstek. Jaká je míra inflace, vývoj inflace a jak na výpočet inflace?

Definice inflace

Podle Českého statistického úřadu je inflace „všeobecný růst cenové hladiny v čase“. V praxi budeme o inflaci mluvit tehdy, když se bude zdražovat, a to v obecné rovině. To znamená, že za stejnou částku si v obchodě koupíte méně než předtím. Udává se za časové období jako míra inflace, tedy změna v procentech. V případě, že tempo růstu inflace dočasně zpomalí, tak tento jev nazýváme dezinflací. Pokud by ceny naopak dlouhodobě klesaly, jednalo by se o deflaci.

Proč vzniká inflace?

Příčin pro vznik inflace je několik. Jako hlavní příčina se ale nejčastěji označuje růst objemu peněz v dané ekonomice, který zvyšuje poptávku, a tím pádem i ceny.

Míra inflace – výpočet

Míru inflace spočítáte jako poměr cenového indexu za vybrané období, respektive na jeho konci a začátku. Jako cenové indexy se nejčastěji využívají index spotřebitelských cen či deflátor HDP (poměr nominálního a reálného HDP).

V ČR inflaci měří Český statistický úřad. Vy můžete využít online kalkulačku inflace. Vzorec pro výpočet inflace je určen nejčastěji jako poměr indexu spotřebitelských cen na konci a začátku určeného období.

Kalkulačku výpočtu inflace poskytuje peníze.cz

Inflace domácnosti

I každá domácnost má svou vlastní inflaci. Každý nakupuje a spotřebovává jiné zboží, tudíž i inflace má na dotyčného jiný dopad. Pokud utratíte většinu svých peněz za jídlo a růst spotřebitelských cen je zrovna tažen hlavně rostoucími cenami potravin, bude na Vás mít inflace větší vliv. Kalkulačka pro výpočet inflace Vám řekne, zda si za stejné peníze můžete koupit více nebo méně než průměrný Čech. Pokud je Vaše inflace nižší, koupíte toho více, a naopak.

Inflace a ČNB

Česká národní banka má za úkol starat se mimo jiné i o cenovou stabilitu a soustředí se tedy na stabilní mírnou výši inflace. Stará se jak o cílování inflace, tak i o predikci inflace. Tu najdete také online na stránkách ČNB jako Zprávy o inflaci.

Vývoj inflace v ČR

Inflace (měřená přírůstkem spotřebitelských cen za 12 měsíců) se v ČR v posledních letech vyvíjí v podobné rovině kolem 2 až 3 %. Ovšem ne vždy tomu tak bylo. V roce 1998 dosahovala inflace až 10,7 %. O rok později výrazně klesla, a to na 2,1 %. Nejvýraznější pokles však nastal v roce 2003, kdy byla míra inflace 0,1 %. K této úrovni se míra inflace blížila i v letech 2014, 2015 a 2016, inflace tehdy byla na úrovni 0,3 %. V roce 2016 začala stoupat. V roce 2018 byla inflace nad 2 %, rok v 2019 dosahovala úrovně 2,8 %.

Inflace 2020

Inflaci v roce 2020 ovlivnila koronavirová krize. I když podle dat z evropského statistického úřadu celková roční inflace v Evropské unii klesá, v Česku se naopak zvýšila. Souvisí to se zdražováním potravin i s oslabenou českou korunou. V březnu a dubnu vzrostla inflace meziročně na více než 3 %. V současné situaci, kdy byla po dva měsíce ekonomika zmražena a v květnu a v červnu se teprve začala pozvolna rozjíždět, je ovšem těžké posuzovat meziroční porovnání. Přesnější data budou k dispozici ke konci roku 2020.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky