Jaké jsou podmínky pro předčasné splacení půjčky?

U MONETA Money Bank můžete Expres půjčku nebo Konsolidaci půjček kdykoliv částečně nebo v plné výši splatit.

O předčasné splacení jednoduše požádáte na kterékoliv naší pobočce. Pokud máte dostatek peněžních prostředků na svém běžném účtu, bankéř provede Váš požadavek okamžitě. Banka může při předčasném splacení požadovat náhradu nákladů, které jí při tom vzniknou. Výši nákladů souvisejících s předčasným splacením upravuje zákon a je maximálně 1 % z předčasně splacené částky v případě, že mezi sjednaným koncem spotřebitelského úvěru a jeho předčasným splacením je více než 1 rok. Pokud je tato doba kratší než 1 rok, výše náhrady nákkladů je nejvýše 0,5 %. Výše náhrady nákladů nepřesáhne částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.


Zákon také stanovuje, kdy banka náhradu nákladů za předčasné splacení požadovat po klientovi nemůže. Jedná se např. o předčasné splacení, které proběhlo v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.