Jaké jsou podmínky pro předčasné splacení půjčky?

U MONETA Money Bank můžete půjčku kdykoliv částečně nebo v plné výši splatit.

O předčasné splacení jednoduše požádáte na kterékoliv naší pobočce. Pokud máte dostatek peněžních prostředků na svém běžném účtu, bankéř provede Váš požadavek okamžitě. Banka může při předčasném splacení požadovat náhradu nákladů, které jí při tom vzniknou. Výši nákladů souvisejících s předčasným splacením upravuje zákon a je maximálně 1 % z předčasně splacené částky v případě, že mezi sjednaným koncem spotřebitelského úvěru a jeho předčasným splacením je více než 1 rok. Pokud je tato doba kratší než 1 rok, výše poplatku je nejvýše 0,5 %.


Zákon také stanovuje, kdy banka poplatek za předčasné splacení požadovat po klientovi nemůže. Jedná se třeba o předčasné splacení, které proběhlo v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru a dále pak u spotřebitelského úvěru na bydlení, například v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka nebo jeho partnera a další.