Jak se přihlásit do služby Telefon Banka?

Přihlášení do Telefon Banky je možné z telefonu s tónovou volbou a probíhá přes zavolání na číslo 224 441 234. Při přihlášení zadejte přihlašovací identifikační číslo (ID), které máte uvedeno ve smluvní dokumentaci o službě Telefon Banka, poté zvolte mřížku, a následně zadejte heslo (PIN), tj. osmičíselnou kombinaci z bezpečnostní obálky, případně vlastní heslo (PIN) pokud jste si ho již změnili, a opět zvolte mřížku.