Jak jsou zabezpečeny moje přihlašovací údaje?

Vaše hesla nemáme v našich systémech uložena v čitelné podobě. Heslo zadané do přihlašovacího formuláře nejdříve zahashujeme lokálně na Vašem zařízení algoritmem SHA512. Tento hash následně odešleme do našich systémů, kde je zahashován podruhé algoritmem Argon2. Výsledný řetězec poté v našich systémech uložíme. Text Vašeho hesla tedy nikdo nevidí, protože Vaše zařízení nikdy neopustí v čitelné podobě.

 

Algoritmus Argon2 patří k nejbezpečnějším na světě (vítěz Password Hashing Competition) a je doporučený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost pro bezpečné ukládání hesel.