Co je úrokový swap?

Úrokový swap neboli IRS (z angl. Interest Rate Swap) je finanční nástroj, který především firmám umožňuje snížit riziko nenadálého pohybu úrokové sazby. Jedná se o dohodu mezi dvěma ekonomickými subjekty (obvykle firmou a bankou), při které si vzájemně vyměňují úrokové platby vypočítávané z různých sazeb, ale ve stejné měně. Výpočet plateb probíhá na základě pomyslné částky, k fyzickému toku kapitálu mezi partnery nedochází.

Princip úrokového swapu
Firma XY si vzala úvěr, který je úročen pohyblivou úrokovou sazbou. Úrok se vypočítává jako součet standardizované úrokové míry PRIBOR a určité procentní sazby (např. 7 %). Firma XY tedy musí počítat s možným úrokovým rizikem, které spočívá ve zvýšení úrokové míry PRIBOR. Aby se tomuto riziku vyhnula (nebo ho alespoň snížila), dohodne si s bankou úrokový swap za pevnou úrokovou sazbu (např. 6 %).

Znamená to, že firma XY bude bance platit pevnou (fixní) swapovou úrokovou sazbu 6 %, zatímco banka bude firmě platit úroky stanovené na základě pohyblivé (variabilní) sazby PRIBOR (např. PRIBOR + 2 %). V praxi dochází mezi oběma subjekty ve stanovenou dobu pouze k jedné platbě, která se v našem příkladu vypočítává jako rozdíl mezi pevnou sazbou 6 % a pohyblivou sazbou PRIBOR + 2 %. Firma tak má stále stejné náklady na úvěr bez ohledu na výši sazby PRIBOR.

Dva druhy úrokových swapů
V praxi se setkáváme se dvěma základními druhy úrokových swapů:
klasický úrokový swap - dochází k výměně pevné úrokové sazby za pohyblivou úrokovou sazbu (viz modelový příklad výše),
bazický úrokový swap - je méně častý; dochází při něm k výměně dvou pohyblivých sazeb (např. PRIBOR za LIBOR).

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5