Co je PRIBOR?

PRIBOR je zkratka pro anglický termín „Prague Inter Bank Offered Rate“. Jedná se o stanovení pražské mezibankovní nabídky úrokových sazeb. Vlastně si tedy banky navzájem mezi sebou poskytují úvěry na českém trhu, přičemž PRIBOR označuje výši úrokové depozitní sazby takových úvěrů. Tuto úrokovou sazbu, stejně jako diskontní úrokovou sazbu, stanovuje Česká národní banka.

O výpočet této sazby se stará občanské sdružení The Financial Markets Association of the Czech Republic. Návrhy na sazbu zadává několik vybraných velkých bankovních domů.

O čem PRIBOR vypovídá? Skrze průměrné sazby, které jsou banky ochotny nabízet na mezibankovním trhu za úvěry, se odvozuje hodnota peněz na trhu. Podle toho se orientují finanční i nefinanční firmy, všichni investoři stejně jako ti, kdo se chystají pořídit si úvěr.

Kontaktujte nás