Co je PRIBOR?

PRIBOR je zkratka pro anglický termín „Prague Inter Bank Offered Rate“. Jde o průměrnou mezibankovní úrokovou sazbu, za kterou si banky na českém trhu mohou navzájem mezi sebou poskytovat úvěry.

Tuto úrokovou sazbu stanovuje každý pracovní den organizace Czech Financial Benchmark Facility (CFBF) na základě vstupních dat, které poskytuje skupina předních českých bank. CFBF je administrátorem autorizovaným podle EU regulace BMR (Benchmark regulation) a uvedeným v registru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

O čem PRIBOR vypovídá? Skrze průměrné sazby, které jsou banky ochotny nabízet na mezibankovním trhu za úvěry, se odvozuje hodnota peněz na trhu. Podle toho se orientují finanční i nefinanční firmy, všichni investoři stejně jako ti, kdo se chystají pořídit si úvěr.

Kontaktujte nás