Co je opce?

Opce je finanční nástroj, který umožňuje nakoupit nebo prodat aktiva za předem dohodnutou cenu v předem dohodnutém čase. Toto právo je možné uplatnit na akcie, komodity i měnové páry.

Dělení opcí

Opce je obchodovatelný smluvní kontrakt podkladového aktiva mezi prodávajícím (vypisovatel opce) a kupujícím, která dává kupujícímu právo prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum (podkladové aktivum) za konkrétní cenu kdykoliv do data vypršení kontraktu. Za toto právo (opci) nabyvatel opce prodávajícímu platí určitou cenu, opční prémii.

Rozeznáváme dva hlavní typy opcí:

  • call opce – dávají právo kupujícímu podkladové aktivum v budoucnu koupit. Call opce si kupující pořizuje při spekulaci na vzestup ceny podkladového aktiva.

  • put opce – dávají jejímu majiteli právo podkladové aktivum v budoucnu prodat. Put opce si kupující pořizuje při spekulaci na pokles ceny pokladového aktiva.

Protože je opce právo, nikoliv povinnost, kupující svou opci může uplatnit, nechat propadnout nebo ji dále prodat.

Dále se opce historicky dělí na (dnes se na obou kontinentech používají oba typy):

  • evropské – kupující má právo uplatnit tuto opci až při její splatnosti,

  • americké – kupující má právo uplatnit tuto opci kdykoli v období od data jejího sjednání až po datum splatnosti.

V opčním tradingu se pod pojmem den expirace označuje poslední den, kdy je možné uplatnit právo z nakoupené opce. Různé opce mají různou dobu expirace, například den, týden, měsíc, čtvrtletí nebo rok apod. Čím delší je expirační období, tím dražší opce zpravidla je. U futures se pod pojmem den expirace rozumí poslední den, kdy je možné příslušný kontrakt obchodovat.

Opční list

Opční list představuje právo na koupi nebo prodej cenného papíru k určitému datu za určitou cenu. Opční listy vydávají zpravidla samotné společnosti a nemohou je vypisovat investoři. Čas vypršení (expirace) bývá mnohem delší než u standardních opcí. Nevyplácejí se z nich dividendy a nemají hlasovací práva.  

Obchodování s opcemi

Při obchodování s opcemi lze využít tzv. finanční páku, tzn. že investor může za vložené peníze získat mnohonásobně větší zisk, ale v opačném případě může i mnohonásobně více ztratit. S opcemi tak mohou obchodovat i investoři, kteří nedisponují velkým kapitálem. Opce se také dají využít k zajištění portfolia akcií proti nepříznivým poklesům cen.  

Opční strategie

Pro obchodování s opcemi je k dispozici poměrně široké spektrum opčních strategií. Ty se dají rozdělit do dvou hlavních skupin:

  • spekulativní – předpokladem zisku je, aby se podkladové aktivum vyvíjelo očekávaným způsobem, čas je zde negativní faktor (postupná ztráta hodnoty opcí),

  • výnosové – směr vývoje podkladového aktiva není důležitý, investor profituje z toho, že se ceny opcí v čase rozpadají.

Opce na akcie

Podkladovým aktivem opcí často bývají akcie. Mnozí investoři upřednostňují opce na akcie před obchodováním se samotnými akciemi. Výhodnost opcí spatřují především v následujících prvcích:

  • finanční výhodnost – tím, že investor nakupuje pouze právo na pořízení akcií, nikoli daný objem akcií jako takový, jeví se opce jako mnohem levnější,

  • menší rizikovost – investor potřebuje na opce menší kapitál než na nákup akcií, díky široké paletě opčních strategií lze lépe reagovat na neočekávaný vývoj na akciovém trhu,

  • větší manévrovatelnost – díky široké nabídce strategií umožňují opce na akcie profitovat nejen z růstu nebo poklesu, jak je tomu u akcií.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5