Co se stane s běžným účtem v případě úmrtí majitele účtu?

Běžný účet MONETA Money Bank
Účet se neruší automaticky. V případě, že u účtu existuje disponent, trvalé příkazy odcházejí nadále. Za vedení účtu se zároveň účtují poplatky dle platného Sazebníku poplatků.

Naopak ruší se debetní karty (pokud jsou vedeny na zemřelého), kontokorentní úvěr a veškeré online kanály (Internet Banka, Smart Banka, Infoservis, BankKlient apod.). S těmito doplňkovými službami bohužel nemůže nakládat nikdo jiný než osoba, na kterou jsou vedeny. Dále také dojde k zastavení odesílání výpisů.

Běžný účet je pak možné zrušit po ukončení dědického řízení právoplatným dědicem.

Co můžete s účtem dělat pokud máte disponentská práva?
U účtu můžete nadále posílat odchozí platby, můžete zrušit nastavené trvalé platby. Na základě nařízení notáře o zablokování plateb a účtů je Banka oprávněna tyto platby zastavit. Ke zrušení trvalé platby, inkasa nebo SIPA je také oprávněn správce pozůstalosti po doložení této skutečnosti.

Jako disponent můžete disponovat s peněžními prostředky na účtu. Smlouvu o účtu nemůžete zrušit či měnit nastavené služby k účtu. Za uskutečněné transakce pak disponent odpovídá dědici, který účet zdědí. Jako dědic můžete zažádat o vrácení plateb za nevyužité služby po smrti.

Pokud je na účet zemřelého připsána výplata důchodu po datu úmrtí, má MONETA Money Bank zákonnou povinnost vrátit platbu zpět plátci důchodu. Peníze vyplácíme podle peněžního zůstatku na účtu.

V případě, že neexistuje disponent k běžnému účtu, bude účet zablokován.

Příbuzná témata, na která se ptáte