Ostatní depozita MONETA Money Bank

Jaké produkty pod ostatní depozita spadají?
Patří sem všechny typy spořicích účtů, vkladní knížky, termínované vklady, účty pravidelného spoření a spořicí účty a termínované vklady sjednané u bývalé Wüstenrot hypoteční banky.

Co se se sjednaným produktem stane?
Produkt není automaticky zrušen. Za vedení účtu se dále účtují poplatky dle platného Sazebníku poplatků.

V případě, že jste disponent k běžnému účtu:
Které doplňkové služby vedené na zemřelého budou automaticky zrušeny?
Zrušíme veškeré online kanály (Internet Banka, Smart Banka, Infoservis, BankKlient, Telefon Banka apod.). S těmito doplňkovými službami bohužel nemůže nakládat nikdo jiný než osoba, na kterou jsou vedeny. Dále také dojde k zastavení odesílání výpisů.

Co můžete s účtem dělat?
U účtu můžete disponovat s peněžními prostředky a provádět transakce i po smrti majitele účtu za podmínek stanovených ve smlouvě. Za veškeré uskutečněné transakce zodpovídáte dědici, který účet zdědí.

Vkladní knížka:
Vkladní knížku nepřevádíme na nového majitele, můžeme ji pouze zrušit a vklad vyplatit dědicům. Vkladní knížku přineste prosím do banky k archivaci.

Termínované vklady:
Termínované vklady v rámci dědictví vyplatíme i mimo termín splatnosti. Při výplatě MONETA Money Bank postupuje dle platných podmínek příslušného účtu.

Ostatní depozita:
Ostatní depozita v rámci dědictví vyplatíme i mimo termín splatnosti. V tomto případě je ale nutné počítat s poplatky dle platného sazebníku, které se na nedodržení podmínek smlouvy vztahují. Při předčasném výběru může být také účtován poplatek nebo můžete přijít o získání úročení.

V případě, že neexistuje disponent k běžnému účtu, bude účet zablokován.