Article main image
Osobní finance

Zvýšení rodičovského příspěvku

Přírůstek do rodiny v podobě miminka bývá pro rodiče momentem absolutního štěstí. Brzy se však obvykle přihlásí o slovo otázka financí. Nový člen rodiny znamená výdaje navíc a mateřská a rodičovská dovolená naopak výpadek příjmů. Rok 2020 s sebou přinesl všem rodičům čerpajícím rodičovskou dovolenou skvělou zprávu v podobě zvýšení rodičovského příspěvku.

Výše rodičovského příspěvku

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, který pečuje o dítě ve věku 0-4 roky a pokud splní zákonné podmínky. Nárok na něj se neodvíjí od toho, zda rodič kvůli tomu odchází ze zaměstnání, čímž se rodičovský příspěvek výrazně liší od peněžité pomoci v mateřství vyplácené během mateřské dovolené. Od roku 2020 činí rodičovský příspěvek celých 300 000 Kč v případě jednoho dítěte a 450 000 Kč v případě, že se narodila dvojčata nebo vícerčata. To představuje zvýšení o 80 000 Kč v případě jednoho dítěte a 120 000 Kč v případě vícerčat.

Jak na čerpání rodičovského příspěvku

Při stanovení výše rodičovského příspěvku, který bude měsíčně přicházet na účet toho kterého rodiče, panuje značná svoboda. Při dodržení základních podmínek si výši příspěvku a dobu, po kterou bude s dítětem doma, určuje rodič sám. Jaká jsou omezení? Ti rodiče, kteří měli před odchodem na rodičovskou dovolenou nízké příjmy nebo nedoložili žádné příjmy, popř. pobírali podporu v nezaměstnanosti, mohou zažádat o rodičovský příspěvek v maximální měsíční výši 10 000 Kč, v případě dvojčat a vícerčat pak 15 000 Kč, a to po dobu 2,5 let. Pokud plánují zůstat na rodičovské dovolené s potomkem déle, mohou adekvátně tomu požadovanou částku snížit tak, aby rodičovský příspěvek 300 000 Kč vyčerpali postupně. Existuje totiž i dolní hranice omezení výše rodičovského příspěvku, která činí 50 Kč měsíčně. Možná se to zdá málo, nezapomeňme ovšem na to, že rodičům pobírajícím tuto dávku hradí zdravotní pojištění stát.

Novinkou, kterou přinesl rok 2020, je možnost určit si výši vypláceného rodičovského příspěvku až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Co to ale vlastně znamená? V praxi této změny mohou využít především ti rodiče, kteří měli před nástupem na rodičovskou dovolenou vysoké příjmy. Vyplatí se jim to obzvláště v situaci, kdy se chtějí rychle vrátit do práce. Celý rodičovský příspěvek je totiž možné vyčerpat za pouhých šest měsíců – tato lhůta byla určena jako nejkratší možná doba. Maximální výše rodičovského příspěvku pak tedy v tomto konkrétním případě bude celých 43 470 Kč měsíčně (u vícerčat 65 205 Kč).

Kolik budete pobírat v rámci rodičovského příspěvku, si můžete spočítat na naší kalkulačce rodičovského příspěvku.

Na závěr připomeňme důležitou informaci. Zvýšení rodičovského příspěvku se týká všech rodičů, kteří tuto dávku čerpají, tedy nejen rodičů novopečených, ale i těch stávajících. Ti mohou zažádat o zvýšení aktuálně čerpané částky.

Tip: Čekáte nový přírůstek do rodiny a ještě nemáte potřebnou výbavu? Mezi nejdůležitější věci, bez kterých se hned od začátku neobejdete, patří kojenecké oblečení. V prvních letech života dítěte je dále nezbytný také kočárek na výlety ven. S výběrem kočárku vám pomůže recenze různých typů kočárků.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Mohlo by Vás zajímat