Article main image
Osobní finance

Pomocná ruka státu aneb přehled zvýšení sociálních dávek v roce 2023

Náklady na život v posledních měsících závratně rostou. Inflace i rostoucí ceny energií sužují řadu domácností. Jakou pomoc nabízí v této situaci stát?

Navýšení přídavků na děti

Děti přináší do života radost, ale také spoustu starostí. S těmi finančními trochu pomáhají přídavky na děti, které v roce 2023 doznávají změn.

Dobrou zprávou pro všechny, kteří pobírají přídavky na děti, je plošné navýšení všech přídavků o 30 %, což v praxi znamená rovných 200 korun. Platí to jak pro základní výši přídavku, tak i pro zvýšenou výměru. Aby rodina dosáhla na vyšší přídavky, tudíž zvýšenou výměru, na děti, je nezbytné splnit jednu základní podmínku. Alespoň jedna z posuzovaných osob v domácnosti musí doložit příjem ze zaměstnání, podnikání nebo dalších zdrojů. Konkrétní výše přídavků na děti v základní i zvýšené (v závorce) výměře je pro rok 2023 následující

Využijte naše kalkulačky a spočítejte si, na jakou pomoc od státu máte nárok:
Kalkulačka přídavků na děti
Kalkulačka příspěvku na bydlení
Kalkulačka životního minima

  • Děti do 6 let – 830 Kč (1 330 Kč)
  • Děti 6–15 let – 970 Kč (1 470 Kč)
  • Děti 15–26 let – 1 080 Kč (1 580 Kč)

Nejste si jisti, zda máte na přídavek na děti nárok? Pokud jste si zažádali v roce 2022 o jednorázový mimořádný příspěvek na dítě 5 000 Kč, je možné, že Vás Ministerstvo práce a sociálních věcí samo osloví, a to formou SMS zprávy s upozorněním, že na tuto dávku máte nárok a můžete o ni zažádat.

Zvýšení životního minima

Současně se zvýšením přídavků na děti dochází k navýšení životního minima. Pro rodiny s dětmi je tato informace stěžejní – na tuto dávku jich dosáhne více. Na přídavky na děti má totiž národ každá rodina, jejíž příjem domácnosti nepřesahuje 3,4násobek životního minima.

Zvýšení životního a existenčního minima se snaží reagovat na panující vysokou míru inflace. Pro rok 2023 bylo odsouhlaseno zvýšení o 5,2 %. Jak budou vypadat konkrétní částky, se můžete podívat v následujícím přehledu:

  • jednotlivec: 4 860 Kč (v roce 2022 bylo 4 620 Kč)
  • první osoba v domácnosti: 4 470 Kč (v roce 2022 bylo 4 250 Kč)
  • druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 4 040 Kč (v roce 2022 bylo 3 840 Kč)
  • dítě do 6 let: 2 480 Kč (v roce 2022 bylo 2 360 Kč)
  • dítě od 6 do 15 let: 3 050 Kč (v roce 2022 bylo 2 900 Kč)
  • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let: 3 130 Kč (v roce 2022 bylo 2 980 Kč)

Příspěvek na bydlení

V neposlední řadě prochází velkou změnou také příspěvek na bydlení. V současné situaci, kdy náklady na energie neustále stoupají, je to dobrá zpráva. Jak to funguje? V okamžiku, kdy celkové náklady na bydlení (nájem, platby za vodu, elektřinu a topení) přesáhnou 30 % příjmů celé domácnosti, vše nad touto hranicí Vám může pomoci doplatit stát. Dosud platila výjimka pro Prahu, kdy objem nákladů za bydlení musel přesáhnout 35 %. Tato nerovnost se od 1. ledna 2023 ruší.

Největší změny však dozná samotný způsob výpočtu této sociální pomoci. Byly totiž navýšeny normativní náklady na bydlení. O co se vlastně jedná? Zjednodušeně řečeno jde o tabulkové hodnoty nákladů na bydlení ve vztahu k velikosti bydliště, s nímž se konkrétní náklady žadatelů porovnávají. Cílem je zajistit, aby tato dávka nebyla vyplácena lidem, kteří bydlí v prostorech tak říkajíc nad poměry.

Nově jsou také přerozděleny obce podle velikosti z původních pěti kategorií do stávajících tří: do 69 999 obyvatel, 70 000 a víc obyvatel a pak zvlášť Praha společně s Brnem.

Důležitý rozdíl ve výpočtu přináší i nové posuzování domácností. Dříve se posuzovaly zvlášť domácnosti o jedné a dvou osobách, a pak rodiny o třech a dále čtyřech a více členech. Nově se slučují domácnosti o jednom a dvou členech, platit pro ně budou stejné normativní náklady. Komu to v praxi pomůže? Především o samotě žijícím seniorům, kteří tak snadněji dosáhnou na příspěvek na bydlení.

Pokud Vás zajímá, zda příspěvek na bydlení může pomoci právě Vám, podívejte se do kalkulačky výpočtu příspěvku na bydlení.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).