Individuální devizový kurz

Nakupujte nebo prodávejte devizy
za výhodné kurzy

Individuální kurz podle aktuální tržní úrovně je pro Vás výhodnější

Parametry a možnosti služby

  • Minimální částka denního obchodovaného objemu v režimu individuálního kurzu je standardně 500 000 Kč, na pobočce pak 1 000 000 Kč. Limity denních objemů lze však po dohodě snížit

  • Individuální kurz si můžete sjednat každý pracovní den od 9 do 17 hodin

  • V případě uzavření rámcové smlouvy můžete převádět prostředky mezi svými běžnými účty za individuální kurz telefonicky bez nutnosti předchozího zadání požadavku do systému (Internet Banka, Bankklient)

  • Individuální devizový kurz lze také využívat pro měnové konverze při provádění běžných zahraničních plateb nebo jej lze kombinovat s nástroji zajištujícími obchodní rizika – dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso