Dokumentární akreditiv

Získejte jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, který je využíván v mezinárodním i tuzemském obchodě

Zabezpečte si kontrolu
nad pohybem, kvalitou a proplacením dodávaného zboží

Možnosti dokumentárního akreditivu

 • Akreditiv je nástroj vhodný pro obchody do rizikových teritorií a pro obchody s novými obchodními partnery

 • Spolehlivost akreditivu jako platebního nástroje je zajištěna regulací v podobě jednotných mezinárodních pravidel pro akreditivy

 • Akreditiv lze využít i při nákupu/prodeji realit na tuzemském trhu v podobě tzv. realitního akreditivu

Princip fungování dokumentárního akreditivu

 1. Prodávající a kupující (resp. vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu)

 2. Kupující požádá svou banku o otevření dokumentárního akreditivu ve prospěch prodávajícího a specifikuje
  podmínky akreditivu (požadované dokumenty od prodávajícího), banka akreditiv otevře a avizuje
  otevření akreditivu včetně podmínek bance prodávajícího či přímo prodávajícímu

 3. Prodávající odešle zboží dle kontraktu

 4. Prodávající zašle dokumenty požadované v akreditivu prostřednictvím své banky bance kupujícího

 5. Banka kupujícího zkontroluje dokumenty a v případě, že odpovídají podmínkám akreditivu,
  je předá kupujícímu

 6. Banka kupujícího zatíží jeho účet a odešle peněžní prostředky prodávajícímu prostřednictvím
  jeho banky