Dokumentární akreditiv

Zabezpečte si kontrolu
nad pohybem, kvalitou
a proplacením dodávaného zboží

Získejte jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, který je využíván v mezinárodním i tuzemském obchodě

Možnosti dokumentárního akreditivu

  • Akreditiv je nástroj vhodný pro obchody do rizikových teritorií a pro obchody s novými obchodními partnery

  • Spolehlivost akreditivu jako platebního nástroje je zajištěna regulací v podobě jednotných mezinárodních pravidel pro akreditivy

  • Akreditiv lze využít i při nákupu/prodeji realit na tuzemském trhu v podobě tzv. realitního akreditiv

Princip fungování dokumentárního akreditivu

  1. Prodávající a kupující (resp. vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu)

  2. Kupující požádá svou banku o otevření dokumentárního akreditivu ve prospěch prodávajícího a specifikuje podmínky akreditivu (požadované dokumenty od prodávajícího), banka akreditiv otevře a avizuje otevření akreditivu včetně podmínek bance prodávajícího či přímo prodávajícímu

  3. Prodávající odešle zboží dle kontraktu

  4. Prodávající zašle dokumenty požadované v akreditivu prostřednictvím své banky bance kupujícího

  5. Banka kupujícího zkontroluje dokumenty a v případě, že odpovídají podmínkám akreditivu, je před kupujícímu

  6. Banka kupujícího zatíží jeho účet a odešle peněžní prostředky prodávajícímu prostřednictvím jeho banky