Dokumentární inkaso

Mějte kontrolu nad dodávaným zbožím
i souvisejícími toky peněz

Získejte jeden z nejčastěji využívaných platebních instrumentů v tuzemském i mezinárodním obchodě ve většině zemí světa

Možnosti dokumentárního inkasa

 • Dokumentární inkaso je nástroj vhodný pro prodávajícího, který svého partnera v zahraničí zná, ale nedůvěřuje mu natolik, aby obchod realizoval prostřednictvím hladké platby

 • Jedná se o levnější a pružnější instrument než dokumentární akreditiv

 • V případě akceptace lhůtní směnky se jedná o soudně vymahatelný závazek dlužníka

 • Spolehlivost dokumentárního inkasa jako platebního nástroje je zajištěna regulací v podobě jednotných mezinárodních pravidel pro dokumentární inkasa

Princip fungování dokumentárního inkasa

 1. Prodávající a kupující (resp. vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu)

 2. Prodávající předá své bance příkaz k provedení dokumentárního inkasa, včetně inkasních instrukcí a dokumentů

 3. Banka prodávajícího předá instrukce a dokumenty bance kupujícího

 4. Banka kupujícího informuje kupujícího o tom, že obdržela dokumenty a předává inkasní instrukci

 5. Kupující provede inkasní úkon (příkaz k úhradě, akceptaci směnky či vystavení vlastní směnky)

 6. Banka kupujícího předá kupujícímu dokumenty

 7. Banka kupujícího poskytne plnění bance předávajícího, která plnění připíše ve prospěch účtu svého klienta