Co je deviza?

Devizami rozumíme bezhotovostní peněžní prostředky v cizí měně. Jejich opakem jsou valuty, které představují cizí měnu v hotovosti (mince a bankovky).

Devizy mají obvykle podobu peněžních prostředků v cizí měně na bankovním účtu. Takovému účtu se říká devizový účet, který nejčastěji využívají firmy obchodující v zahraniční měně, aby ušetřily náklady za výměnu české koruny. Zároveň se tak chrání před výkyvy kurzu v důsledky vlivu tuzemské ekonomiky a politiky.

Devizy mohou také představovat závazek vůči někomu v cizí měně. V tomto případě hovoříme o devizovém závazku. Devizy mohou mít i formu pohledávky v cizí měně, které říkáme devizová pohledávka. Nemusí jít ale jen o peníze na bankovních účtech – mezi devizy patří také šek, směnka, dluhopis, akcie, cenný papír nebo splatný kupón.
Do české měny se devizy, stejně tak jako valuty, přepočítávají kurzem České národní banky. Aktuální kurz deviz se dozvíte z kurzovního lístku.

Kontaktujte nás