Co je úvěr?

Úvěr je finanční služba, kdy úvěrující půjčí úvěrovanému peníze na pokrytí jeho osobních potřeb, které je povinen v dohodnutém termínu vrátit. Za poskytnutí úvěru dlužník platí věřiteli úrok, který je odměnou za půjčení peněz. Bankovní úvěr podléhá kontrole České národní banky.

Smlouva o úvěru
Smlouva o úvěru je právně ošetřena v zákonu o spotřebitelském úvěru a platí jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Pokud se strany nedohodnou jinak, peněžní prostředky se vrací spolu s úrokem ve stejné měně, v jaké byly půjčeny. Také lhůta pro splacení úvěru je předmětem vzájemné dohody. Pokud je dluh splacen dříve, úroky se platí jen za skutečnou dobu půjčení.

Zajištění úvěru
Úvěry mohou, ale nemusí být zajištěné. V případě zajištění se snižuje rizikovost úvěru, a proto je většinou úročen nižší sazbou. Nejběžnějším způsobem zajištění je zástavní právo k nemovitým nebo movitým věcem.

Druhy úvěrů
Mezi nejvíce využívané úvěr patří:
- Spotřebitelský úvěr
- Hypoteční úvěr
- Kontokorentní úvěr
- Revolvingový úvěr
- Překlenovací úvěr
- Investiční úvěr
- Konsolidační úvěr
- Lombardní úvěr
- Úvěr ze stavebního spoření

Úvěrová kalkulačka
Pro rychlé a pohodlné porovnání jednotlivých druhů úvěru je nejlepší použít speciální úvěrovou kalkulačku, do které pouze zadáte vstupní údaje a okamžitě vidíte výsledek.

Kontaktujte nás