Co je SWIFT

Jednoduše řečeno, SWIFT je finanční „facebook, který slouží bankám pro komunikaci po celém světě.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost pro mezibankovní finanční telekomunikaci. Platba SWIFT slouží k odesílání a přijímání úhrad v cizí měně po celém světě. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný identifikační kód – BIC.

BIC neboli SWIFT kód se skládá z 8 až 11 znaků:
- první čtyři znaky jsou kódem banky (kód MONETA Money Bank je AGBA)
- další dva znaky označují kód země (pro ČR jsou to písmena CZ)
- následuje dvoumístný kód místa/regionu (Praha má např. PP)
- poslední tři znaky jsou volitelné a označují kód pobočky banky

SWIFT kód MONETA Money Bank může vypadat takto: AGBACZPP
Některé banky mohou chtít doplnit kód na 11 znaků, v takovém případě by kód vypadal takto: AGBACZPPXXX.

Pokud posíláte úhradu v rámci EU v měně EUR, je výhodné namísto SWIFT platby použít SEPA úhradu. Jestliže má úhrada veškeré náležitosti, MONETA Money Bank ji pošle vždy jako SEPA, která je pro klienta výhodnější, i když ten ji zadá v jiném formuláři.

K čemu se SWIFT dnes používá?
V současnosti používají banky SWIFT převážně k přenosu dat a informací. Dříve se používaly dálnopisové zprávy, které nyní tvoří nepatrnou část zasílaných informací. S dálnopisovým spojením se dnes můžete setkat v méně významných bankách a finančních institucích, které zpracovávají malé množství transakcí a napojení na systém SWIFT by pro ně bylo příliš nákladné. V mnoha zemích byl již dálnopis dokonce zrušen. V ČR se tak stalo v roce 2008.

Zapojením do SWIFTu získávají banky velké množství výhod. Mezi nejvýznamnější patří rychlá komunikace s ostatními bankami a finančními institucemi v rámci celého světa, zvýšení efektivity zpracování informací díky plné automatizaci, snížení nákladů na přenos informací nebo vyšší bezpečnost.

Kontaktujte nás