Co je LTC u hypotéky?

LTC je zkratka pro "LOAN TO COST", neboli pro poměr mezi tím, kolik za nemovitost zaplatíte ze svého a kolik z úvěru.

Jedná se o poměr mezi výší hypotéky a celkovými náklady na pořízení nemovitosti – tedy kupní cenou, případně náklady na stavbu nebo rekonstrukci. Tento ukazatel pro Vás neznamená nějaké omezení. Úroková sazba hypotéky se odvíjí mimo jiné od LTV (LOAN TO VALUE) a LTC zde funguje pouze jako jedno z kritérií schvalování hypotéky.

Nicméně, abychom těmto podobným ukazatelům dobře porozuměli, podívejme se na rozdíly mezi LTV a LTC. Zatímco LTC poměřuje výši poskytnutého úvěru k nákladům financované nemovitosti, kde cena nemovitostí navíc reflektuje i aktuální situaci na realitním trhu, poměr LTV poměřuje úvěr k zástavní hodnotě nemovitosti.

Tyto dva ukazatele mohou, ale zároveň nemusí být podobné. Pokud není nově pořizovaná nemovitost prodávána za obvyklou tržní cenu, hodnota LTC může být vyšší či naopak nižší než LTV. Závisí především na tom, zda je pořizovací cena nemovitosti „pod, či nad cenou“.
Oba tyto ukazatele reflektují dění na trhu, které ovlivňuje ceny nemovitostí, a mohou se tak měnit v závislosti na lokalitě, poptávce po nemovitostech, ekonomické situaci a další parametrech.

Kontaktujte nás