Co je kód banky

Kód banky je, jednoduše řečeno, její jméno, příjmení a bydliště.  
 
Kódem banky je čtyřmístný číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci každého poskytovatele platebních služeb, tedy nejen bank. Svůj unikátní bankovní kód mají vedle každé banky v České republice i každé spořitelní družstvo či družstevní záložna.  

Kód banky je poskytovatelům platebních služeb přidělován Českou národní bankou a slouží pouze pro platební styk v rámci České republiky. Pro zahraniční platby se používají BIC/ SWIFT kódy.  
Kód banky naleznete nejčastěji na konci čísla účtu, za lomítkem.  

MONETA Money Bank má přidělen kód 0600.  

 

Kontaktujte nás