Kód banky 0800 (Česká spořitelna)

Základní údaje

Oficiální název banky: Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČO: 45244782
Kód banky: 0800
SWIFT kód banky: GIBACZPX

O bance

Historie České spořitelny sahá až do 19. století. V roce 1825 svou činnost zahájila jako Spořitelna česká. Za svou dlouhou existenci několikrát, převážně z politických důvodů, měnila svůj název. Jiný název nesla po pádu monarchie, během první republiky, protektorátu i za totality. Relativně krátce po pádu komunismu u nás, konkrétně v roce 1992, došlo k transformaci pojišťovny na akciovou společnost.

Naprosto zásadním se pro Českou spořitelnu stal rok 2000. Na začátku nového milénia rakouská Erste Bank oznámila svůj záměr vykoupit minoritní akcie České spořitelny, a postupně se tak stala jejím 52% akcionářem. Erste Bank se řadí mezi největší poskytovatele finančních služeb ve střední a východní Evropě, pokrývá trh ve svém domovském Rakousku, v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku, v Chorvatsku a Srbsku. Stoprocentním akcionářem České spořitelny se Erste Bank stala až v roce 2008. Právě získáním České spořitelny posílila Erste Bank svou pozici v regionu střední Evropy. Celá Česká spořitelna tehdy prošla velkou modernizací, jejímž výsledkem bylo rozšíření a zkvalitnění služeb pro klienty.

Česká spořitelna má své sídlo v Praze na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a IČO 45244782. Kód banky je pro potřeby platebního styku 0800 a BIC kód pak GIBACZPX.

V současnosti je Česká spořitelna bankou s nejdelší tradicí v rámci České republiky. Své služby poskytuje jednotlivcům, malým a středním podnikům, ale i městům a obcím. Pod Českou spořitelnu spadá i několik dceřiných společností. Patří mezi ně například Stavební spořitelna, která vedle stavebního spoření zajišťuje i úvěry a hypotéky, leasingová společnost Erste Leasing nebo Realitní společnost České spořitelny. Svým klientům nabízí širokou škálu služeb jako je vedení běžných účtů, poskytování hypoték, vedení spořicích účtů či vkladních knížek. Institucionálními partnery České spořitelny je pojišťovna Kooperativa, Česká společnost ekonomická a Poradna při finanční tísni.