Kód banky 0100 (Komerční banka)

Základní údaje

Oficiální název banky: Komerční banka, a.s.
Sídlo: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
IČO: 45317054
Kód banky: 0100
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX

O bance

Komerční banka je jedním ze tří největších bankovních domů v České republice. Vznikla v roce 1990 v okamžiku, kdy byla její obchodní činnost vydělena z dosavadní Státní banky československé na území České republiky. Díky tomu sahají její kořeny až do padesátých let minulého století. Zprvu státní Komerční banka se proměnila na začátku období privatizačních projektů v 90. letech 20. století v akciovou společnost, jejíž akcie byly zařazeny do kuponové privatizace.

Od druhé poloviny 90. let se začal připravovat prodej státních akcií Komerční banky strategickému investorovi. Byly osloveny zahraniční finanční skupiny. Nakonec je Komerční banka od roku 2001 součástí mezinárodní bankovní skupiny Société Générale, která pochází z Francie. Jedná se o jednu z nejsilnějších a největších finančních skupin v celé Evropě. Má zastoupení ve více než 70 zemích.

Komerční banka má hlavní sídlo v Praze 1, v ulici Na Příkopě 33, 114 07. Její IČO je 45317054. Najdete ji pod kódem 0100BIC kódem KOMBCZPPXXX.

Zaměření finančních aktivit Komerční banky lze rozdělit do tří hlavních skupin. Poskytuje služby maloobchodním subjektům, zároveň se věnuje i mezinárodnímu bankovnictví na úrovni malých a středních investorů. Třetí oblastí služeb je pak podnikové a investiční bankovnictví. Komerční banka nabízí správu aktiv a zprostředkovává obchod cennými papíry. Zároveň se ale zaměřuje i na korporátní klientelu obchodních center segmentu Corporate a Top Corporations.