Generali Fond realit

Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí v České republice a Evropské unii

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.26 %
Za poslední
3 měsíce
0.95 %
Za posledních
6 měsíců
-0.23 %
Za poslední
rok
1.78 %
Za poslední
3 roky
15.10 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
0.59 %
Od založení
fondu
17.87 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investuje do nemovitostních společností v Praze a významných regionálních městech.

Fond je vhodný pro klienty připravené investovat své prostředky na dobu alespoň 5 let.

Fond je možné nakoupit pouze na jedné z našich poboček.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Realitní
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
Datum vzniku
03.10.2019
Aktuální kurz ke dni
31.03.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008475928
Číslo účtu
235904725/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,1787
Frekvence oceňování
měsíčně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Nemovitosti v portfoliu fondu