Generali Fond realit

Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí v České republice a Evropské unii

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
2.23 %
Za poslední
3 měsíce
2.24 %
Za posledních
6 měsíců
2.12 %
Za poslední
rok
2.36 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
2.08 %
Od založení
fondu
4.70 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Realitní
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investuje do nemovitostních společností v Praze a významných regionálních městech.

Fond je vhodný pro klienty připravené investovat své prostředky na dobu alespoň 5 let.

Fond je možné nakoupit pouze na jedné z našich poboček.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008475928
Číslo účtu
235904725/0600
Datum vzniku
03.10.2019
Aktuální kurz ke dni
30.06.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,047
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
měsíčně
Upozornění: V prvních 3 letech po vzniku fondu nelze fond odprodat. Fond vznikl ke dni 3. 10. 2019, tzn. žádosti o odkup nebude možné přijímat až do 3. 10. 2022.

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 3
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Prvoinvestor, garance bez ztrát