Generali Fond realit

Generali Fond realit je vhodný pro investory, kteří chtějí obohatit své základní portfolio investic o investice do nemovitostních aktiv.
Upozornění: V prvních 3 letech po vzniku fondu nelze fond odprodat. Fond vznikl ke dni 3. 10. 2019, tzn. žádosti o odkup nebude možné přijímat až do 3. 10. 2022.
Typ fondu
Realitní
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investice realizuje formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí. Investice do fondu by neměla tvořit podstatnou část investorova portfolia, ale je vhodná pro investory, kteří chtějí prostřednictvím investic do fondu obohatit své základní portfolio investic o investice do nemovitostních aktiv. Doporučený minimální horizont je 5 let.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008475928
Číslo účtu
235904725/0600
Datum vzniku
03.10.2019
Aktuální kurz ke dni
31.03.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,0241
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
měsíčně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.00 %
Za poslední
3 měsíce
-0.16 %
Za posledních
6 měsíců
0.13 %
Za poslední
rok
1.87 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-0.16 %
Od založení
fondu
2.41 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 3
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Prvoinvestor, garance bez ztrát