Co je emise?

Emise akcií je jednou z možností podniku, jak získat finanční prostředky pro svou činnost.<

Emise cenných papírů
Emitent před emisí určí druh cenného papíru, například akcie, dluhopis nebo podílový list, jeho nominální hodnotu, počet kusů a další náležitosti. Pro emisi cenného papíru obecně platí, že není předem známý zájem o danou emisi, jedná se pouze o odhad.

Společnost může získat potřebný kapitál emisí zcela nových akcií nebo vydáním dodatečného množství akcií, pokud jsou již na burze obchodovány. Ve druhém případě platí, že nově emitované akcie musí být nabídnuty přednostně stávajícím akcionářům. Emise akcií je upravena v obchodním zákoníku a  zákoně o cenných papírech.

Akciové společnosti vydávají akcie s cílem buď získat finanční kapitál pro podnikání nebo motivovat klíčové zaměstnance a jiné osoby tím, že budou držiteli akcií. Společnosti však mohou získat kapitál i jinými způsoby. Výhodou emise akcií oproti emisi dluhopisů nebo jiné formy cizího kapitálu je v tom, že akcie nejsou určeny ke splacení a nemusí se z nich vyplácet pravidelná dividenda, pokud není podnik v zisku.

Emisní ážio
Jedná se o rozdíl (v kladných číslech) mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho tržní cenou. Pokud například emitent vydal cenné papíry v hodnotě 500 Kč a ty se na trhu obchodují aktuálně za 550 korun, činí emisní ážio 50 Kč. Pokud by byl rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou cenného papíru záporný, hovoří se o emisním disážiu.

Druhy emisí podle způsobu vydávání
Emise akcií může být veřejná, a to v případě veřejně obchodovaných společností. První veřejná emise akcií se nazývá IPO (Initial Public Offering), pokud společnost vydává akcie další, hovoříme o druhotných nebo sekundárních emisích SPO (Secondary Public Offering) nebo také SEO (Seasoned Equity Offering).

Pokud společnost prodává akcie neveřejně na mimoburzovním trhu nebo je prodává investorům sama, jedná se o přímé emise DPO (Direct Public Offering). Podnik také může nabídnout akcie zcela neveřejně jednotlivým investorům, pak se jedná o soukromé umístění akcií (Private Share Placement).
 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5