Co je BIC?

Za zkratkou BIC se skrývají anglická slova Business Identification Code, česky „obchodní identifikační kód“. Slouží k jednoznačné identifikaci finanční instituce v mezinárodním platebním styku. Alternativně se také uvádí pod zkratkou SWIFT.

Co je SWIFT
Anglická zkratka SWIFT označuje Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci. Každá finanční společnost, která se do sítě SWIFT zapojí, dostane svůj unikátní kód BIC, pod kterým se identifikuje. Spolu s mezinárodním číslem účtu IBAN se jeho prostřednictvím směřují zahraniční platby.

Pozn. Původně znamenala zkratka BIC Bank Identifier Code. Protože ve společnosti SWIFT však nejsou zúčastněny pouze banky, ale i pojišťovny, stavební spořitelny ad., byl význam zkratky upraven.

Struktura kódu SWIFT/BIC
Mezinárodní kód banky SWIFT/BIC se může skládat z 8 nebo 11 znaků:

AGBACZPPXXX

AGBA – kód finanční instituce ze 4 znaků (v našem příkladě MONETA Money Bank, a. s.)
CZ – kód země, kde má daná instituce své sídlo, skládá se ze 2 znaků
PP – dvoumístný kód města, kde je sídlo (PP = Praha)
XXX – volitelný kód pobočky dané finanční instituce (týká se spíše velkých zemí, např. v Německu je na jednu spolkovou zemi jedna „pobočka“ se specifickým třímístným kódem), ČR se chápe jako jeden region, takže většina institucí u nás třímístný kód nemá a jejich BIC tvoří jen 8 znaků.

Kontaktujte nás