Výsledky skupiny MONETA za první pololetí 2018

MONETA dosáhla silného růstu a čistého zisku 2,1 miliardy Kč s plánem ukončit celý rok 2018 se ziskem 3,7 miliardy Kč; Banka potvrzuje pozitivní trend ve výnosech

– 2,1 miliardy Kč čistého zisku za první polovinu roku 2018 s cílem dosáhnout 3,7 miliardy Kč za celý rok 2018, navýšení plánu o 300 milionů Kč
– Úvěrové portfolio meziročně vzrostlo o 13,4 % vlivem růstu retailových úvěrů o 18,4 % a komerčních úvěrů o 8,5 %
– Online produkce meziročně vzrostla o 37,9 % u spotřebitelských úvěrů a o 211,0 % u úvěrů pro podnikatele a malé firmy
– Čisté úrokové výnosy se ve čtvrtletním porovnání vrátily k růstu díky nárůstu portfolia a zvýšení úrokových sazeb
– Výnos 648 milionů Kč před zdaněním z odprodeje historických nevýkonných úvěrů podpořil ziskovost banky za první pololetí 2018
– Návratnost hmotného kapitálu ve výši 19,6 %, kapitálová přiměřenost ve výši 16,0 %

MONETA za první pololetí letošního roku dosáhla konsolidovaného čistého zisku 2,1 miliardy Kč a návratnosti hmotného kapitálu 19,6 %. Banka disponuje dostatečnou kapitálovou kapacitou pro podporu dalšího růstu úvěrů a investic a zároveň si udržuje nadstandardní likvidní pozici s ukazatelem krytí likvidity 161 %.

„S potěšením oznamuji další období vysoké ziskovosti a dobrých výsledků v oblasti retailových úvěrů, zejména v hypotékách. Dosáhli jsme též solidního meziročního růstu napříč naším komerčním portfoliem, především u úvěrů pro podnikatele a malé firmy,“ sdělil k pololetním výsledkům Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA. „Inovace našich digitálních produktů se promítají do rychle rostoucího počtu uživatelů naší mobilní aplikace Smart Banka. Zároveň výrazně rosteme v úvěrech poskytnutých online pro české domácnosti a podnikatele a malé firmy. Výhody naší strategie nesou ovoce, a proto jsme zvýšili odhady budoucích výsledků u řady klíčových ukazatelů, včetně konsolidovaného čistého zisku,“ dodal Tomáš Spurný.

SEGMENT ŽIVNOSTNÍKŮ, PODNIKATELŮ A MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 8,5 % ve srovnání s první polovinou roku 2017 především díky výjimečným výsledkům v oblasti úvěrování podnikatelů a malých firem s nárůstem balance o 67,8 %. Růst v komerčním úvěrování byl také podpořen pozitivním vývojem ostatních produktových kategoriích. Produkce půjčky MONETA Expres Business dosáhla celkem 1,4 miliardy Kč za první pololetí 2018, což přesahuje produkci za roky 2015 a 2016 dohromady.

RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ

MONETA dosáhla meziročního růstu i u retailových úvěrů ve výši 18,4 % především díky nárůstu hypoték o 42,3 %, financování automobilů o 22,6 % a spotřebitelských úvěrů o 9,4 %. Dosažené úspěchy v oblasti hypoték znamenají, že MONETA se s celkovým tržním podílem 2,2 % v prvním pololetí 2018 a 8% tržním podílem na nové produkci ve stejném období zařadila mezi pět největších poskytovatelů hypoték v České republice. Z hlediska retailových depozit MONETA dokázala přilákat nové vklady a o 14,1 % meziročně navýšit balanci klientských depozit.

DIGITÁLNÍ PRODUKTY

Digitální transformace společnosti MONETA zaměřená na inovace nadále přináší jasné obchodní výsledky. Online prodeje úvěrů neustále stoupají. Jedna třetina všech spotřebitelských úvěrů je sjednávána online a retailoví klienti mají k dispozici 26,3 miliardy Kč předschválených limitů nezajištěných úvěrů. V segmentu podnikatelů a malých firem je jedna čtvrtina všech úvěrů zřizovaná online a Banka má v tomto segmentu připraveny předschválené limity online úvěrů ve výši 5 miliard Kč.

Počet registrovaných uživatelů mobilního bankovnictví Smart Banka vzrostl meziročně o téměř 70 % a dosáhl celkem 228 tisíc na konci sledovaného období. Kvalitu a oblibu Smart Banky potvrdilo ocenění pro nejlepší finanční mobilní aplikaci na českém trhu dle oborové soutěže Zlatá koruna 2018.

Během druhého čtvrtletí rozvinula MONETA své kapacity otevřeného bankovnictví a nabídla klientům čtyř jiných bank možnost sledovat ve Smart Bance své běžné účty. Nové iniciativy plánované na druhé pololetí 2018 zahrnují schvalování úvěru online pro všechny stávající klienty prostřednictvím Smart Banky a online úvěrový proces s použitím tabletu pro vybrané finanční zprostředkovatele. Během posledního červencového víkendu Banka otestovala a úspěšně spustila nové, moderní, responsivní a uživatelsky přívětivé internetové stránky www.moneta.cz s cílem zvýšit efektivitu prodejů.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

MONETA vytvořila provozní výnosy ve výši 4,8 miliardy Kč a čisté výnosy z úroků ve výši 3,6 miliardy Kč, čímž potvrdila návrat k meziročnímu růstu čistých výnosů z úroků během čtvrtého čtvrtletí 2018. V průběhu prvního pololetí 2018 MONETA pokračovala ve velmi obezřetném přístupu ke kontrole nákladů. Celkové provozní náklady stouply o 3,1 % na 2,4 miliardy Kč, přičemž personální náklady zůstaly nezměněny navzdory mzdové inflaci, a náklady na amortizaci a odpis majetku meziročně zvýšily o 57,6 %. Během sledovaného období Banka zlepšila náklady na riziko, čímž dosáhla zisku ve výši 151 milionů Kč zejména díky odprodeji historických nevýkonných úvěrů. Nevýkonné úvěry se meziročně snížily o 27,9 % na 4,5 miliardy Kč.

UDRŽITELNOST A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

MONETA snižuje svoji uhlíkovou stopu a podporuje zodpovědný přístup mezi svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky. „Zavázali jsme se snížit naši uhlíkovou stopu o 35 % do roku 2020. Jedním z opatření, která nám pomáhají tento cíl dosáhnout, je probíhající postupná výměna většiny našich firemních vozidel se spalovacím motorem za elektromobily. Tím zkvalitňujeme prostředí, v němž podnikáme a žijeme,“ řekl Tomáš Spurný. Z celkem dosud objednaných 150 elektromobilů jich bude MONETA do konce letošního roku provozovat 55, což z ní dělá lídra firemní elektromobility v České republice.

Jelikož je společenská odpovědnost firmy nedílnou součástí podnikání Banky, podporuje v průběhu roku své zaměstnance, aby se hlouběji zapojili v rámci svých komunit jako dobrovolníci. Téměř 150 dobrovolníků z řad zaměstnanců Banky odpracovalo již přes 1 000 hodin ve svých komunitách a podpořilo 25 neziskových organizací a projektů.

MONETA je také hrdým generálním partnerem a sponzorem Českého tenisového svazu, jemuž pomáhá nacházet a finančně podporovat české tenisové talenty mezi mladou generací.

VÝHLED

Na základě výsledků Banky za první pololetí 2018 pokračuje její management v pozitivním výhledu pro druhou polovinu roku. Vedení Banky promítá pozitivní výsledky do celkového odhadu pro rok 2018 a zvyšuje pro toto období očekávání celkových provozních výnosů z 9,5 miliardy Kč na 9,7 miliardy Kč, nákladů na riziko z 35-45 bazických bodů na 20-30 bazických bodů, čistého konsolidovaného zisku z 3,4 miliardy Kč na 3,7 miliardy Kč s návratností hmotného kapitálu na 16 %.

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období končící 30. červnem 2018

Vývoj úvěrového portfolia, hrubá výše výkonných úvěrů

Prezentace managementu k výsledkům za první pololetí 2018 začne v 9:00 středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:

CZ +420 225 439 717
US +1 844 2860 643
UK +44 207 194 3759

PIN kód: 97169319#


MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Jakub Švestka
jakub.svestka@moneta.cz
+420 224 442 897 / +420 702 209 386

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Media advisor:
Brunswick Group
Charles Pretzlik / Robin Wrench
MONETA@brunswickgroup.com
44 (0) 20 7404 5959