Kód banky 8030 (Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG)

Základní údaje

Oficiální název banky: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
Sídlo: Kubelíkova 4, Cheb 350 02
IČO: 00671126
Kód banky: 8030
SWIFT kód banky: GENOCZ21
Dřívější názvy: Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb odštěpný závod, Raiffeissenbank im Stiftland Waldsassen eG odštěpný závod Cheb