Kód banky 3050 (BNP Paribas Personal Finance SA / Hello bank)

Základní údaje

Oficiální název banky: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod
Sídlo: Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 03814742
Kód banky: 3050
SWIFT kód banky: BPPFCZP1
Jiný název banky: Hello bank
Dřívější název banky: CETELEM ČR, a.s. (do 31. 5. 2015 pod IČO 25085689)