Kód banky 2260 (NEY spořitelní družstvo)

Základní údaje

Oficiální název banky: NEY spořitelní družstvo
Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 26137755
Kód banky: 2260
SWIFT kód banky: nemá
Dřívější názvy: ANO spořitelní družstvo, ROYAL CAPITAL družstevní záložna, Spořitelní a úvěrní družstvo Royal Savings and Loans