Kód banky 2030 (Československé úvěrní družstvo)

Základní údaje

Oficiální název banky: Československé úvěrní družstvo
Sídlo: Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 64946851
Kód banky: 2030
SWIFT kód banky: nemá
Dřívější názvy: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Vinohradská vzájemná družstevní záložna