Kam investovat peníze?

Podstatou finančního plánování každé domácnosti by měla být tvorba rezerv na očekávané, ale i na neočekávané výdaje.

Ještě než se rozhodnete, kam své peníze pošlete „vydělávat“, je třeba znát odpovědi na tři důležité otázky. Ta první je, proč chcete rezervy vytvářet. Možností je mnoho, může jím být například rodinná dovolená, nové bydlení nebo polštář pro případ ztráty zaměstnání.


Druhá otázka je, jak dlouho budete peníze odkládat. Ke stanovení cíle patří i jasný časový horizont.


Třetí otázkou je Váš vztah k riziku a jste schopni zvládnout případný mírný pokles Vaší investice.


Při rozhodování, kam s penězi, využijte tzv. investiční trojúhelník, jehož vrcholy jsou výnos, riziko a likvidita. Výnos říká, o kolik se prostředky zhodnotily. A platí, že výnos je úměrný riziku – čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Riziko představuje možný problém či neúspěch. Čím vyšší je riziko, tím je pravděpodobnější, že se investice nebude vyvíjet podle našeho očekávání. A likvidita je schopnost převést naspořené prostředky zpět na peníze.


Do čeho investovat?
Podílové fondy patří mezi stále oblíbenější investice. Jejich výhodou je transparentnost, variabilita a poměrně vysoká likvidita, protože investiční společnost musí do určité doby převést prostředky z podílového fondu na běžný účet klienta.


Zatímco pořízení jednoho dluhopisu či jedné akcie může být poměrně nákladné, v případě fondů lze nakupovat už od pár stokorun. Je však nutné počítat s poplatky. Nejčastěji se hradí vstupní poplatek a poplatek za správu. Díky přísné legislativě se nemusíte obávat, že by mohl být podílový fond vytunelován nebo zkrachoval.


Oproti nákupu akcií mají podílové fondy ještě jednu výhodu, a to diverzifikaci. To znamená, že „nemáte všechna vajíčka v jednom košíku“. Nesázíte tak jen na jednu nebo několik firem, ale rozkládáte své peníze do více příležitostí. Ideálně by portfolio mělo být složeno z několika fondů tak, aby odpovídalo Vašemu investičnímu horizontu i rizikovému profilu.