Je možné ručit něčím jiným než nemovitostí?

Ne, hypotéku je možné zajistit pouze zástavním právem k nemovitosti.

Při vyřizování hypotéky se každé bance musíte za půjčené peníze zaručit. Banka si chce být jistá, že půjčený obnos získá zpátky.

Zákon o spotřebitelském úvěru z 1. 12. 2016 říká, že zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být vevzcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. To však neplatí u spotřebitelského úvěru na bydlení, protože při umořování zůstatku hypotéky klesá ruku v ruce i poměr LTV, který se postupně přibližuje k nule.
 

Při stanovení zástavní hodnoty nemovitosti se postupuje podle zákona, který upravuje oceňování majetku. Určený odhadce musí být nestranný, důvěryhodný a nezávislý na procesu poskytování spotřebitelského úvěru. Odhad nemovitosti pak předá v písemné podobě nebo na trvalém nosiči dat.
 

Odhadce nemusíte sami hledat, banky mají seznamy odhadců, se kterými spolupracují.