Je možné ručit něčím jiným než nemovitostí?

Při vyřizování hypotéky se každé bance musíte za půjčené peníze zaručit. Banka si chce být jistá, že půjčený obnos získá zpátky.

Hypotéku je možné podle zákona o spotřebitelského úvěru zajistit nejen zástavním právem k nemovitosti, ale také například zástavním právem k pohledávkám z účtu, movitou věcí, právem na plnění z nájmu, cennými papíry a další. Zajišťovacím prostředkem však nemůže být směnka či šek.


Zákon o spotřebitelském úvěru z 1. 12. 2016 jasně říká, že zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. To však neplatí u spotřebitelského úvěru na bydlení, protože při umořování zůstatku hypotéky klesá ruku v ruce i poměr LTV, který se postupně přibližuje k nule.


Při stanovení zástavní hodnoty nemovitosti se postupuje podle zákona, který upravuje oceňování majetku. Určený odhadce musí být nestranný, důvěryhodný a nezávislý na procesu poskytování spotřebitelského úvěru. Odhad nemovitosti pak předá v písemné podobě nebo na trvalém nosiči dat.


Odhadce nemusíte sami hledat, banky mají seznamy odhadců, se kterými spolupracují.