Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru je hlavním právním předpisem, který upravuje kdo, jak a za jakých podmínek je oprávněn poskytovat spotřebitelské úvěry. Obsahuje jednotný režim pro poskytovatele úvěrů. Smyslem zákona je především větší ochrana pro spotřebitele. Od roku 2016 máme nový zákon o spotřebitelském úvěru, který přinesl pár změn.

Zákon o spotřebitelském úvěru je základní dokument určující práva a povinnosti jak klientů, tak poskytovatelů úvěrů. Přesně se jedná o Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, který platí od 1. 12. 2016. Zákon má 14 částí a definuje například, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry nebo jak nakládat s informacemi z bankovních a nebankovních registrů.

Zákon o spotřebitelském úvěru dále upravuje předsmluvní informace, které musí klient před sjednáním úvěru dostat, RPSN a přesný vzorec pro její výpočet. Zákon nově stanovil povinnou odbornost pro zaměstnance bank a finančních institucí, kteří se přímo podílejí na prodeji nebo nastavení spotřebitelských úvěrů. Odbornost musí prokázat složením zkoušky.

Dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů také zaznamenal změnu. Před touto zákonnou úpravou platilo, že Česká národní banka reguluje pouze bankovní subjekty. Mimo její dohled byly nebankovní subjekty, na které dohlížela Česká obchodní inspekce. Nově všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů spadají pod dohled ČNB.