Co je spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná platba poskytnutá spotřebiteli.

Banka nebo jiná nebankovní společnost mohou požadovat po dlužníkovi zajištění úvěru, například zastavením movitého či nemovitého majetku. Další častou možností je ručitel, který se zaváže uhradit dluh za dlužníka. Spotřebitelský úvěr je obvykle splácen v pravidelných měsíčních splátkách. Jejich počet a výše jsou součástí úvěrové smlouvy. Spotřebitelský úvěr lze čerpat v hotovosti nebo převodem na účet.

Kdo může spotřebitelský úvěr získat
Spotřebitelský úvěr mohou získat fyzické osoby starší 18 let, které mají občanství ČR a trvalé bydliště v České republice, nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR.

Pravidla spotřebitelského úvěru
Veškeré náležitosti podrobně řeší zákon o spotřebitelském úvěru. Například povinnost poskytovatelů úvěrů přezkoumat finanční situaci žadatele o úvěr a vyhodnotit jeho schopnost úvěr splácet. V této souvislosti samozřejmě jsou povinni požadovat řadu informací a také si je ověřit, třeba v úvěrových registrech.

Úvěrová kalkulačka
Úvěrová kalkulačka slouží k rychlému a jednoduchému zjištění přibližné výše měsíční splátky nebo úrokové sazby spotřebitelského úvěru.

Kontaktujte nás