Jaké jsou základní podmínky pro poskytnutí úvěru Kontokorent Flexi Business?

Sídlo firmy a trvalé bydliště v ČR, firma není v likvidaci, insolvenčním nebo exekučním řízení ani nemá žádné závazky vůči FÚ a ČSSZ.