Jak zrušit stavební spoření?

Smlouvu o stavebním spoření můžete zrušit kdykoliv. Pokud však nedodržíte vázací lhůtu, musíte počítat s citelnými sankcemi.

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a vypovědět ji můžete kdykoliv. Pokud to není opravdu nutně nezbytné, ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby rozhodně nedoporučujeme. Při předčasné výpovědi ztratíte nárok na vyplacení státní podpory a stavební spořitelna Vám naúčtuje poplatek podle platného sazebníku.


Pokud zrušíte stavební spoření u MONETA Stavební Spořitelny, a.s., smlouva bude ukončena tříměsíční výpovědí podle všeobecných obchodních podmínek. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.


Pokud je účastník stavebního spoření nezletilý, výpověď musí podepsat aspoň jeden zákonný zástupce a zároveň musí opatrovnický soud vyslovit souhlas s ukončením smlouvy. Pokud je smlouva ukončena po vázací době, stačí, když výpověď podepíší oba zákonní zástupci.


Při úmrtí účastníka stavebního spoření následuje standardní proces dědického řízení.