Jak zrušit stavební spoření?

Smlouvu o stavebním spoření můžete zrušit kdykoliv. Pokud však nedodržíte vázací lhůtu, musíte počítat s tím, že přijdete o připsanou státní podporu.

Výběr peněz ze stavebního spoření je možný po splnění určitých podmínek. Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a vypovědět ji můžete kdykoliv. Kdy lze peníze ze stavebního spoření vybrat? Po uplynutí minimální vázací doby, která je většinou 6 let, můžete vybrat peníze ze stavebního spoření bez poplatku. Tyto peníze pak můžete použít na cokoliv. Stavební spoření tady můžete zrušit kdykoliv, avšak při předčasné výpovědi ztratíte nárok na vyplacení státní podpory .Stavební spořitelna Vám také naúčtuje poplatek podle platného sazebníku.
 

Jak ukončit stavební spoření

Stavební spoření je možné ukončit online v mobilní aplikaci Smart Banka, a to v detailu smlouvy, kde zvolíte možnost Vypovědět spoření. Stavební spoření od MONETA Stavební Spořitelny můžete vypovědět online, pokud jste zároveň klientem MONETA Money Bank, máte staženou Smart Banku a máme Váš aktuální občanský průkaz. Ten můžete aktualizovat jednoduše přes Smart Banku pod záložkou Více.

O ukončení smlouvy můžete požádat také na kterékoliv z našich poboček nebo u svého poradce. Výpověď můžete poslat i poštou s úředně ověřeným podpisem. Potřebný formulář získáte na Zákaznickém servisu na telefonní lince 224 443 636 nebo o něj požádat přes kontaktní formulář.

Pokud vypovíte stavební spoření u MONETA Stavební Spořitelny, smlouva bude ukončena po uplynutí 31denní výpovědní lhůty, která začíná běžet následující den po doručení žádosti na adresu sídla MONETA Stavební Spořitelny nebo po podpisu výpovědi na pobočce MONETA Money Bank nebo ve Smart Bance. V případě potřeby expresní výplaty prostředků je možné stavební spoření ukončit dohodou do 5 pracovních dnů po doručení žádosti. U smluv uzavřených od 14. 10. 2019 je u MONETA Stavební Spořitelny ukončení smlouvy po dvou letech bez poplatku.

 

Pokud je účastník stavebního spoření nezletilý a smlouva je ukončena před vázací dobou, musí s ukončením smlouvy vyslovit souhlas opatrovnický soud. Pokud je smlouva ukončena po vázací době, stačí, když výpověď podepíší oba zákonní zástupci a předloží rodný list dítěte.

 

Při úmrtí účastníka stavebního spoření následuje standardní proces dědického řízení.