Jak zrušit stavební spoření?

Smlouvu o stavebním spoření můžete zrušit kdykoliv. Pokud však nedodržíte vázací lhůtu, musíte počítat s tím, že přijdete o připsanou státní podporu.

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a vypovědět ji můžete kdykoliv. Pokud to není opravdu nezbytné nutné, ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby nedoporučujeme. Při předčasné výpovědi ztratíte nárok na vyplacení státní podpory a stavební spořitelna Vám naúčtuje poplatek podle platného sazebníku. U smluv uzavřených od 14. 10. 2019 je ukončení smlouvy po dvou letech bez poplatku.


Výpověď můžete poslat poštou s úředně ověřeným podpisem, potřebný formulář získáte na Zákaznickém servise na telefonní lince 224 445 333, nebo e-mailu stavebko@moneta.cz. Také můžete zajít na kteroukoliv z poboček či navštívit poradce stavební spořitelny.


Pokud vypovíte stavební spoření u MONETA Stavební Spořitelny, smlouva bude ukončena po uplynutí 31denní výpovědní lhůty, která začíná běžet následující den po doručení žádosti na adresu sídla MONETA Stavební Spořitelny. V případě potřeby expresní výplaty prostředků je možné stavební spoření ukončit dohodou do 5 pracovních dnů po doručení žádosti.


Pokud je účastník stavebního spoření nezletilý a smlouva je ukončena před vázací dobou, musí s ukončením smlouvy vyslovit souhlas opatrovnický soud. Pokud je smlouva ukončena po vázací době, stačí, když výpověď podepíší oba zákonní zástupci.


Při úmrtí účastníka stavebního spoření následuje standardní proces dědického řízení.