Investice do akcií. Jak na to?

Akcie by neměly chybět v žádném dlouhodobém investičním portfoliu. Zvolit výnosné akcie chce ale zkušenosti a čas. Před nákupem je vždy třeba promyslet, kolik úsilí a prostředků chcete do akcií vložit, a zda je pro Vaši finanční situaci přijatelné investovat alespoň na dobu příštích 5 let.

Výnosný, ale dynamický. Takový je svět akcií

Nejprve je potřeba vysvětlit si základní pojmy, s nimiž budeme operovat. Co jsou to vlastně akcie? Akcie jsou cenné papíry, které vydává akciová společnost. Vlastnictví akcií přináší svému majiteli, tedy akcionáři, jistá práva. Především může dostávát pravidelný podíl na zisku dané společnosti, a to v podobě dividend. Díky akciím má právo jejich majitel hlasovat na valné hromadě společnosti. Akcionář ovšem sám neručí za závazky firmy.

 

Existuje několik různých typů akcií. Rozlišují se akcie na majitele, u nichž není nutné hlásit převody jednotlivým akciovým společnostem. Takové akcie nejvíce vyhovují těm, pro které je hlavním požadavkem anonymita investora. Na rozdíl od akcií na majitele jsou akcie na jméno svázány s konkrétní osobou, jsou registrované a jejich převoditelnost může být omezena stanovami společnosti. Bráno z hlediska fyzického druhu se pak rozlišují akcie listinné, tedy klasicky papírové, a akcie zaknihované, které jsou evidovány pouze v podobě seznamů a dat.

 

Jak na investice do akcií?

Investovat do akcií je možné na mnoha burzách rozmístěných po celém světě. V dnešní době k tomu stačí mít internetové připojení a účet u brokera, neboli burzovního makléře, přes který se akcie nakupují. Na první pohled je tak tento trh otevřený všem zájemcům.

 

Pamatujte na to, že investice do akcií si žádá rozvážnost. Základní chybou, které se nezkušení investoři dopouští, je předčasné stažení prostředků z investic a obecně příliš unáhlené reakce na kolísání trhu. U investování do akcií je nezbytně nutné zachovat chladnou hlavu a nerušit investice při prvním zakolísání trhu. Už při prvních úvahách o nákupu proto doporučujeme zvážit, jak budete postupovat při poklesu hodnoty o 5, 10, 20 i více procent, a později ve vypjatých situacích mít tato rozhodnutí na paměti.

 

Nákup akcií se jako dlouhodobě nejvýnosnější druh investic vyplatí především investorům, kteří jsou ochotni podstoupit určitá rizika. Sledovat vývoj trhu na denní bázi nebo plánovat zhodnocení peněz v horizontu pouze jednoho roku se může ukázat jako ztráta času. Pro krátkodobé investice existují jiná, efektivnější řešení.

 

Důležitým aspektem investování do akcií je fakt, že jsou obvykle obchodovány v cizích měnách. Je tedy nezbytné počítat předem s proměnlivými směnnými kurzy a tedy měnovým rizikem.
 

V sázce jsou nejen peníze

Orientace na trhu k zajištění zisku vyžadují Vaši plnou pozornost a dokážou stát překvapivě mnoho energie. Méně zkušení investoři nebo investoři, kteří péči o portfolio mohou věnovat omezené množství času, obyčejně volí bezpečnější cestu přes podílové fondy či brokery. Za určitý poplatek lze díky nim získat know-how a najdete-li si důvěryhodného správce, i výhodu větší diverzifikace rizik. To znamená, že nevložíte všechny své finanční prostředky do jednoho podniku. Vždy je potřeba rozložit investice do většího množství aktiv. Tím se zmírňuje nebezpečí dopadu výkyvů na finančním trhu na předpokládaný výnos.
 

Různé typy investičních strategií

Existuje celá řada strategií, které může investor zaujmout. Představme si alespoň několik základních typů:

 

Výnosová strategie se zaměřuje na výběr takových akcií, jejichž dividendy budou spolu s růstem kurzu dosahovat pravidelně, byť mírně rostoucího výnosu na trhu.

 

růstové strategie se investor soustředí na skupování podhodnocených akcií, u nichž ale samozřejmě předpokládá budoucí nárůst hodnoty. Nejčastěji se jedná o akcie nových firem nebo společností s finančními nebo právními problémy. Tento způsob obchodování akciemi s sebou nese vysoké riziko ztráty.

 

Aktivní investování je postaveno na častých změnách a přesunech finančních prostředků v rámci akciového trhu, a to i několikrát do roka. Tento přístup vyžaduje obzvlášť informovaného investora, který dokáže posoudit především střednědobé trendy na trhu.

 

Nejrizikovější z jmenovaných strategií je pak trading. Očekávané zisky, ale i ztráty, se fixují při malých cenových změnách, odvozených od technické analýzy dat. Předpokládaný výnos u takové operace je sice vysoký, pohybuje se v desítkách, ale i stovkách procent, stejně vysoké je ovšem i riziko ztráty.
 

Nejčastější chyby začínajícího investora

Největší chybou, kterou můžete udělat, je vložit všechny své prostředky do jediného podniku. Pro omezení rizik je nesmírně důležité rozložit své finance mezi různé akciové společnosti neboli diverzifikovat své portfolio.

 

Pamatujte také na to, že akciový trh je velice proměnlivý. Pro začínajícího investora je obtížné rozeznat, zda vzrůstající trend té které společnosti bude setrvalý, nebo zda se blíží svému konci a bude následovat pokles hodnoty akcií.

 

Zisk se vždy hodnotí podle reálně vydělaných peněz, ne podle bodů v investičním portfoliu. Dobrý investor pozná okamžik, kdy je vhodné akcie prodat a získat reálný finanční obnos. Dokud totiž nedojde k prodeji akcií, mohou kdykoli ztratit svou hodnotu a zhatit výnos celé investice.

 

Nejjednodušší a nejvýhodnější cesta vede přes podílové fondy

Nízké provize, jistotu domácí měny, na míru zvolený poměr rizikových a konzervativních investic i perfektní znalost trhu v sobě skrývá nabídka podílových fondů. Nabídku podílových fondů najdete v téměř každé větší bankovní instituci.

 

Můžete tak jednoduše přizpůsobit rozložení prostředků svým představám o ideální strategii a investičních cílech. Uleví se tak Vašemu rozhodování, aniž byste přišli o kontrolu, kterou nad svými investicemi máte. Navíc, v MONETA Money Bank můžete své peníze z fondu obdržet už do 5 pracovních dnů.

 

Rámcovou smlouvu, která upravuje podmínky o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (podílových listů), pohodlně podepíšete v internetovém bankovnictví. Investice do akcií jsou tak u nás pomocí akciových podílových fondů hotové v řádu desítek minut a přehled o výnosech získáte kdykoli i ve své Smart Bance.

 

 

Investujte už dnes pomocí své Internet Banky, Smart Banky nebo se staňte novým investorem na kterékoli z našich poboček.