Co jsou hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (dále „HZL“) jsou dluhopisy neboli cenné papíry, které vydávají hypoteční banky. Peníze, které jejich prostřednictvím získají, používají k financování hypotečních úvěrů. Na evidenci vydaných HZL dohlíží Česká národní banka.

Jak to funguje?
HZL jsou obvykle vydávány na 5 let, ale i na delší dobu. Před uplynutím jejich splatnosti je držitel může prodat:

  • Zpět jejich emitentovi (bance)
  • Prostřednictvím pověřené osoby na burze cenných papírů

Hypoteční zástavní listy nepodléhají dani z příjmů.

Výnos z HZL je kryt hypotečními úvěry banky, která dluhopisy vydala. Hypoteční úvěry jsou z podstaty věci zase kryty nemovitostí klienta, který hypotéku splácí. Pokud by klient hypotéku z nějakého důvodu nesplácel, prodala by banka zastavenou nemovitost a z výtěžku jejího prodeje by dále kryla výnosy z HZL.

I z tohoto důvodu představují HZL jeden z nejméně rizikových investičních nástrojů, který je vhodný pro konzervativnější investory. Výnos z HZL včetně úroku je prakticky předem zaručen a výplata peněžních prostředků je garantována. Mizivé riziko je na druhé straně „vykoupeno“ nízkým úročením (při standardním vývoji inflace).

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5