Co jsou futures?

Futures neboli futures kontrakt je dohoda dvou stran, že kupující strana ke konkrétnímu datu v budoucnu nakoupí předem smluvené množství zboží od prodávající strany, přičemž cena se stanoví v okamžiku uzavření dohody.

Futures patří mezi finanční deriváty, tedy nástroje odvozené (derivované) od jiných, základových finančních nástrojů, které se označují jako podkladová aktiva. Těmi můžou být akcie, dluhopisy, komodity (zlato, ropa, pšenice, …), cizí měny apod. Hodnota futures se tak odvozuje od hodnoty podkladového aktiva – samo o sobě futures žádnou hodnotu nemá.

Futures kontrakt
Obchodování s futures kontrakty (futures trading) probíhá na speciálních burzách k tomu určených, čímž je zaručena standardizace celé transakce (předem dané podmínky) a přispívá to i k transparentnosti a bezpečnosti pro obě strany.

Při obchodování s futures se využívá tzv. pákového efektu, tzn. že obchodník svým vloženým kapitálem obhospodařuje mnohonásobně větší objem podkladového aktiva než jen ten objem, na který by jeho kapitál stačil. Částka, kterou obchodník do kontraktu vloží a která bude až do doby splatnosti smlouvy blokována, se nazývá marže. Marže tvoří určitou procentní sumu z celé částky transakce, obvykle v rozmezí 3 až 12 %.

Nakupující strana spekuluje při futures kontraktu na růst ceny podkladového aktiva, strana prodávající na přesný opak.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5