Co je SOLUS?

SOLUS je označení zájmového sdružení právnických osob. Všichni jeho členové sdílejí informace o svých klientech za účelem snižování rizika finančních ztrát u poskytovaných služeb.

Poměrně neprůhledný název SOLUS je odvozen jako zkratka z prvních písmen původního označení Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům.

Členové sdružení se rekrutují z různých hospodářských oblastí. Najdeme mezi nimi jak bankovní společnosti a nebankovní společnosti, tak dodavatele energií, poskytovatele mobilních služeb i různé pojišťovny. Tato šíře záběru ovšem znamená, že záznam v registru SOLUS nevzniká, jak by se na první pohled zdálo, jen při nesplácení velkých úvěrůhypoték. Vaše jméno se může v registru SOLUS objevit i při nezaplacení účtu za elektřinu, plynu nebo třeba i mobilní telefon.

Záznam v Registru SOLUS bude mít klient, který se dostal do prodlení s plněním tří po sobě jdoucích splátek (na počátku smluvního vztahu dvou a ke konci postačí nesplnění jen splátky jediné), jejichž výše přesáhla 500 Kč a zároveň trvá déle než 30 dní, anebo z jeho strany došlo k jinému neplnění smluvních povinností s následkem zápisu do registru. Záznam bude v registrech veden ještě 1 rok (záznam od telekomunikačního operátora) nebo 3 roky po splacení dluhu (záznam od banky nebo nebankovní úvěrové instituce).

Registr a záznamy o klientech
Pokud klient uzavře smlouvu s některým z výše jmenovaných subjektů (ať už se jedná o úvěr, dodávku plynu nebo elektřiny, telefonní paušál apod.), souhlasí zároveň s tím, že smí být zanesen do registru.

Význam registru SOLUS
Existence sdružení SOLUS a jeho „registru dlužníků“ vytváří užitečný nástroj pro bankovní i nebankovní instituce při poskytování nejrůznějších úvěrů, od těch běžných spotřebitelských až po hypotéky v řádech milionů korun. Představuje jednoduchý způsob, jakým si poskytovatelé úvěrů ověřují schopnost žadatele splácet své závazky. Lidé většinou nevědí, že kromě negativních informací o klientech jsou do registru SOLUS zadávány i informace pozitivní. To zvyšuje bonitu klienta a napomáhá především při sjednávání úvěrů.

Výpis z registru SOLUS
Za určitý poplatek si každý občan může nechat zaslat výpis z registru. Na výběr je hned několik způsobů. Je možné nechat si zaslat výpis poštou nebo do SMS. Nenechte se ale překvapit tím, že je tato služba zpoplatněna. Poplatek za papírový výpis je stanoven na 250 Kč, a to jak pro fyzické, tak pro právní osoby.

Také je možné využít nejmodernějších technologií a nainstalovat si do chytrého zařízení mobilní aplikaci SOLUS. První zpráva stojí sice 99 Kč, ale všechny další pak již jen 30 Kč. Podobnou, ale přesto odlišnou možnost představuje uhrazení SIN kódu. Ten je nutné zaplatit převodem na účet nebo SMS zprávou. S unikátním SIN kódem pak stojí výpis z registru SOLUS jen 50 Kč.

Jak dlouho má člověk záznam v registru?
Když se jednou nějaké jméno dostane do registru sdružení SOLUS, může být poměrně zdlouhavé se tohoto záznamu zbavit. Samozřejmě prvním krokem je uhrazení všech závazků. Ani potom však jméno z registru nezmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Obecně platí pravidlo, že jednotlivá jména jsou mazána až po uplynutí tří let od zápisu. Výjimku tvoří telekomunikační služby, tam se odstranění záznamu dočkáte už po roce.

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5