UNIQA Selection Global Equity

Fond investuje do zahraničních akciových fondů, které investují do více než 3 000 společností obchodovaných na globálních trzích. Více než 90 % akciového portfolia tvoří firmy, jejichž hodnota je vyšší než 10 mld. USD

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
4.85 %
Za poslední
3 měsíce
14.84 %
Za posledních
6 měsíců
15.10 %
Za poslední
rok
25.71 %
Za poslední
3 roky
26.31 %
Za posledních
5 let
53.86 %
Od začátku
roku
8.55 %
Od založení
fondu
144.05 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do zahraničních akciových fondů, které investují do více než 3 000 společností obchodovaných na globálních trzích. Více než 90 % akciového portfolia tvoří firmy, jejichž hodnota je oceněna na více než 10 mld. USD.

Fond je určený velmi dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií nejvýznamnějších světových společností. Je vhodný pro investory, kteří jsou ochotní podstoupit vyšší riziko kolísání hodnoty investice, aby dosáhli zajímavého zhodnocení na dlouhodobém horizontu.

Fond spravuje UNIQA investiční společnost, která je součástí rakouské skupiny UNIQA. Celkově má UNIQA investiční společnost ve správě 80 miliard Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
04.02.2008
Aktuální kurz ke dni
29.02.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008472883
Číslo účtu
226577611/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
2,4405
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou