Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-0.60 %
Za poslední
3 měsíce
5.26 %
Za posledních
6 měsíců
11.80 %
Za poslední
rok
22.32 %
Za poslední
3 roky
35.51 %
Za posledních
5 let
52.03 %
Od začátku
roku
8.84 %
Od založení
fondu
105.14 %

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond investuje do zahraničních akciových fondů, které investují do více než 3 000 společností obchodovaných na globálních trzích. Více než 90 % akciového portfolia tvoří firmy, jejichž hodnota je oceněna na více než 10 mld. USD.

Fond je určený velmi dynamickým investorům, kteří mají zájem o širokou diverzifikaci investic do akcií nejvýznamnějších světových společností. Je vhodný pro investory, kteří jsou ochotní podstoupit vyšší riziko kolísání hodnoty investice, aby dosáhli zajímavého zhodnocení na dlouhodobém horizontu.

Fond spravuje UNIQA investiční společnost, která je součástí rakouské skupiny UNIQA. Celkově má UNIQA investiční společnost ve správě 80 miliard Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008472883
Číslo účtu
226577611/0600
Datum vzniku
04.02.2008
Aktuální kurz ke dni
06.05.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
2,0514
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Začněte investovat

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 5
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát