Petrus Advisers - Special Situations Fund

Fond je vhodný pro velmi dynamické investory, kteří hledají vysoký výnos a jsou připraveni nést odpovídající míru rizika
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
7 a více let
Petrus Advisers Special Situations Fund je určen velmi dynamickým investorům, kteří hledají vysoký výnos a jsou připraveni nést odpovídající míru rizika. Cílem fondu je dosáhnout vysokých výnosů prostřednictvím investic do podhodnocených akcií společností, a to přednostně v segmentu podniků s nízkou nebo střední tržní kapitalizací, které vykazují stabilní cashflow a/nebo vyžadují restrukturalizaci. Regionálně se fond zaměřuje na společnosti v německy mluvících zemích Evropy a region střední a východní Evropy. Fond vstupuje i do tzv. krátkých pozic, které umožňují využít klesající ceny předražených akcií či dosažení zisku při celkovém poklesu finančních trhů. Měnové riziko je zajištěno.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2016807435
Číslo účtu
226670365/0600
Datum vzniku
18.07.2019
Aktuální kurz ke dni
08.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1 173,3101
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
3.90 %
Za poslední
3 měsíce
8.11 %
Za posledních
6 měsíců
23.52 %
Za poslední
rok
29.67 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
12.12 %
Od založení
fondu
17.33 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  7 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 5
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát