NN (L) Health Care

NN (L) Health Care je akciový fond vhodný pro velmi dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat v horizontu alespoň 5 let.
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
NN (L) Health Care je tematicky zaměřený akciový fond vhodný pro velmi dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat v horizontu alespoň 5 let. Fond investuje do společností ze sektoru zdravotnictví po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba nebo prodej léků nebo biotechnologických výrobků. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje. Fond je vhodný jako součást diverzifikovaného portfolia. Měnové riziko CZK vůči měně základního fondu, kterou je USD, je zajištěno. Expozice vůči jiným měnám, než CZK v tomto fondu zůstává.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2251371881
Číslo účtu
237698283/0600
Datum vzniku
09.12.2020
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
7 568,29
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
7.04 %
Za poslední
3 měsíce
2.09 %
Za posledních
6 měsíců
-
Za poslední
rok
-
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
6.44 %
Od založení
fondu
8.14 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát