Invesco Belt and Road Debt Fund

Fond investuje především do dluhových nástrojů rozvíjejících se zemí, a to jak do státních, tak korporátních se zaměřením na téma „Nová Hedvábná stezka“

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.82 %
Za poslední
3 měsíce
2.05 %
Za posledních
6 měsíců
6.59 %
Za poslední
rok
7.77 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
2.09 %
Od založení
fondu
-13.16 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje především do dluhových nástrojů rozvíjejících se zemí, a to jak do státních, tak korporátních se zaměřením na téma „Nová Hedvábná stezka“. Toto téma je významnou rozvojovou strategií, s cílem podpořit pozemní a námořní propojení mezi Asií, Evropou, Blízkým východem, Afrikou a jejich přilehlými moři. Snahou je vytvořit a posílit hospodářská partnerství a spolupráci v těchto regionech. Fond investuje v zemích jako Čína, Indonésie, Indie nebo Spojené Arabské Emiráty. Fond je řízen aktivně a měnové riziko oproti základní měně fondu je zajištěno.

Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří jsou ochotni akceptovat kolísavost investice odpovídající rozvíjejícím se trhům v delším časovém horizontu.

Fond spravuje americká společnost Invesco, jeden z významných světových správců aktiv působící ve více než 120 zemích světa. Celkově má společnost Invesco ve správě 30 bilionů Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
06.10.2021
Aktuální kurz ke dni
21.05.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2382294218
Číslo účtu
241005013/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
260,5076
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou