Goldman Sachs Global Social Impact Equity

Fond investuje do akcií společností, které se aktivně podílí na řešení důležitých společenských problémů

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
8.37 %
Za poslední
3 měsíce
4.83 %
Za posledních
6 měsíců
-
Za poslední
rok
-
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
8.05 %
Od založení
fondu
10.72 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do akcií společností, které se aktivně podílí na řešení důležitých společenských problémů. Kromě dosažení finančního výnosu si klade za cíl také dosáhnout pozitivního společenského dopadu. Díky specifickému přístupu fondu se můžete podílet na ekonomickém posilování rozvíjejících se komunit, bezpečné společnosti, péče o zdraví a rovnost a vyšší kvality života.

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí přispět k řešení globálních výzev a zároveň dosáhnout atraktivních výnosů.

Goldman Sachs je pátým největším správcem aktiv na světě a v České republice působí již od roku 1997. Má za sebou 150 let úspěšné historie a pokrývá světové trhy v 55 zemích na 5 kontinentech. Celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 2 biliony dolarů.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
06.12.2023
Aktuální kurz ke dni
20.05.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2661874672
Číslo účtu
237698283/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
8 801,34
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
7 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou