Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

(dříve NN (L) Climate & Environment)

Portfolio se soustředí na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-2.71 %
Za poslední
3 měsíce
0.71 %
Za posledních
6 měsíců
9.68 %
Za poslední
rok
3.78 %
Za poslední
3 roky
12.91 %
Za posledních
5 let
55.20 %
Od začátku
roku
4.98 %
Od založení
fondu
42.24 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Portfolio fondu se soustředí na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Tento globální akciový fond vyhledává společnosti, které hledají řešení pro udržitelnost našich přírodních zdrojů ve vztahu k omezenému množství vody, dostatku potravin, energetické transformaci a ekonomice využívající recyklaci. Fond se při výběru společností řídí strategií ESG (hodnocení vlivu na životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem).

Fond zásadně neinvestuje do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestuje do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák.

Fond se hodí pro velmi dynamické klienty, kteří mohou investovat v horizontu alespoň 5 let. Fond je vhodný i jako součást diverzifikovaného portfolia. Měnové riziko je zajištěno.

Goldman Sachs je pátým největším správcem aktiv na světě a v České republice působí již od roku 1997. Má za sebou 150 let úspěšné historie a pokrývá světové trhy v 55 zemích na 5 kontinentech. Celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 2 biliony dolarů.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
24.08.2009
Aktuální kurz ke dni
11.06.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU0429746091
Číslo účtu
234619279/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
10 097,8
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou