Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.12 %
Za poslední
3 měsíce
-0.46 %
Za posledních
6 měsíců
-0.65 %
Za poslední
rok
1.09 %
Za poslední
3 roky
3.13 %
Za posledních
5 let
3.10 %
Od začátku
roku
-0.62 %
Od založení
fondu
31.83 %

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
1 a více let
Fond investuje do termínovaných vkladů, státních dluhopisů a firemních dluhopisů. Očekávané zhodnocení je nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů. Měnové riziko je zajištěno.

Fond je vhodný pro konzervativní klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a vyšší jistota zhodnocení kapitálu.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008474145
Číslo účtu
228265208/0600
Datum vzniku
11.10.2001
Aktuální kurz ke dni
05.05.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,3183
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Začněte investovat

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou

Cílové trhy

 Investiční horizont  1 rok a více
 Investiční preference  Ochrana, růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 2
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Základní, střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát