Fidelity World

Fond je zaměřen na identifikaci společností s potenciálem významného růstu. Nejméně 70 % aktiv je investováno do akcií globálních společností na rozvinutých trzích

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
6.38 %
Za poslední
3 měsíce
7.98 %
Za posledních
6 měsíců
17.71 %
Za poslední
rok
23.23 %
Za poslední
3 roky
23.63 %
Za posledních
5 let
73.58 %
Od začátku
roku
11.57 %
Od založení
fondu
128.60 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond je zaměřen na identifikaci společností s potenciálem významného růstu, tedy na podhodnocené společnosti, firmy procházející změnou, ale také na leadry ve svém oboru. Nejméně 70 % aktiv je investováno do akcií globálních společností na rozvinutých trzích.

Cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu. Fond vhodný pro dlouhodobého investora na minimálním investičním horizontu 5 let. Měnové riziko je zajištěno.

Fond spravuje společnost Fidelity International z USA, disponující jednou z největších výzkumných kapacit více než 400 investičních profesionálů působících po celém světě. Fidelity International spravuje celkem 11,8 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
05.05.2016
Aktuální kurz ke dni
20.05.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU1400167216
Číslo účtu
225293262/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
2 286
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou