Fidelity Sustainable Climate Bond

Fond investuje primárně do firemních dluhopisů z celého světa s maximálním hodnocením od ratingových agentur. Portfolio tvoří mj. firmy jako Vodafone, Microsoft nebo Takeda pharmaceuticals

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.92 %
Za poslední
3 měsíce
0.24 %
Za posledních
6 měsíců
4.13 %
Za poslední
rok
5.24 %
Za poslední
3 roky
-4.89 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-0.70 %
Od založení
fondu
-3.27 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Tento dluhopisový fond investuje primárně do firemních dluhopisů z celého světa s maximálním hodnocením od ratingových agentur a tedy malou pravděpodobností, že nebudou splaceny. Fond investuje mj. do firem jako Vodafone, Microsoft nebo Takeda pharmaceuticals. Fond využívá strategii tematické udržitelnosti a aktivně vybírá cenné papíry firem, které se snaží snižovat emise uhlíku. Nejméně 70 % portfolia je tvořeno cennými papíry firem s udržitelným přístupem k podnikání podle tzv. strategie sociálně odpovědného investování, neboli investování s pozitivními dopady na společnost.

Cílem fondu je dosáhnout nižší úrovně emisí oxidu uhlíku v porovnání s širším trhem. Fond investuje celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy. Měnové riziko je zajištěno.

Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat na dobu alespoň 3 let.

Fond spravuje společnost Fidelity International z USA, disponující jednou z největších výzkumných kapacit více než 400 investičních profesionálů působících po celém světě. Fidelity International spravuje celkem 11,8 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
05.02.2020
Aktuální kurz ke dni
23.05.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2111945700
Číslo účtu
235698271/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
967,3
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou